DOEN: Financier van voorlopers

Nieuwsoverzicht

Met een bijdrage vanuit de Postcode Loterij en VriendenLoterij ondersteunt Stichting DOEN groene, sociale en creatieve voorlopers in de risicovolle eerste fase. Met subsidies, leningen en investeringskapitaal. Waarom en hoe we dit precies doen? Dat lees je in dit artikel.

Het fonds van de loterijen

Stichting DOEN wordt in 1991 door de Nationale Postcode Loterij opgericht om kleine, vernieuwende initiatieven te ondersteunen die een groene, sociale en creatieve wereld dichterbij brengen. Initiatieven die nog te klein zijn om voor loterijsteun in aanmerking te komen.

Jaarlijks krijgt DOEN dankzij de loterijdeelnemers een bijdrage vanuit de Postcode Loterij en de VriendenLoterij waarmee we meer dan 250 groene, sociale en creatieve voorlopers en 650 bewonersinitiatieven ondersteunen.

Financier vanaf de start

DOEN financiert plannen en concrete initiatieven in Nederland en daarbuiten, in het prille beginstadium: een fase waarin geen enkele andere financier geïnteresseerd is. Zij vinden de plannen van voorlopers te kleinschalig, wild en ambitieus, kortom: een te groot risico. DOEN spoort voorlopers op die de potentie hebben de transitie te versnellen of zorgt dat ze ons vinden, geeft ze een financiële boost, waar mogelijk een podium, en verbindt ze met anderen, zodat ze samen meer impact kunnen hebben.

De rol van DOEN is om hen in de allereerste fase te ondersteunen, om initiatieven een vliegende start te geven en daarmee innovatie en maatschappelijke verandering te stimuleren. Na deze eerste fase kunnen deze voorlopers zelfstandig of met behulp van andere financiers hun initiatief voortzetten en de impact vergroten. Doorgroeien naar een van de twee loterijen gebeurt ook. Hier worden ze eenmalig of als vaste partner institutioneel, langdurig en vanuit vertrouwen ondersteund.

Financiële instrumenten

DOEN werkt vanuit de filosofie: Subsidiëren waar nodig, participeren waar mogelijk. Unieke, verrassende en kleinschalige initiatieven met maatschappelijke impact en zonder eigen financiële middelen om dat doel te bereiken, kunnen financiële steun aanvragen bij DOEN. We maken daarbij onderscheid tussen projectsubsidies, programmasubsidies en subsidies met ontbindende voorwaarden. Ook verstrekken we leningen aan initiatieven die nog niet in aanmerking komen voor bankfinanciering. Ontvangen aflossing en rente zet DOEN opnieuw in om voorlopers te ondersteunen. Vanuit de eigen maatschappelijke investeringsmaatschappij DOEN Participaties BV participeert DOEN ook in innovatieve, sociale en/of duurzame ondernemingen en fondsen die grote maatschappelijke impact kunnen maken.

Transitiefinancier

DOEN streeft naar een wereld gebaseerd op een circulaire economie, waar iedereen meetelt, gemeenschappelijkheid voorop staat, en waar ruimte is voor radicale verbeelding. Dit is onze stip aan de horizon. Om deze transities te versnellen richt DOEN zich op het ondersteunen van de innovatieve niches, de voorlopers. Een transitie is geen lineair proces. Het verloopt grillig en onvoorspelbaar. DOEN biedt daarom de flexibiliteit en het maatwerk die bij experimenterende voorlopers passen. DOEN begrijpt het als plannen anders lopen. Verandering kost tijd en DOEN is een geduldige financier die niet te snel van focusgebied wil wisselen. Tegelijkertijd vragen we ons altijd af of binnen een transitie voor ons nog een rol te spelen is. Op het moment dat de overheid, de markt of andere financiers het overnemen, verlegt DOEN haar focus om andere transities te versterken en aan te jagen.

Voorbeeldfunctie

DOEN gelooft in de veranderkracht van mensen die de samenleving verrassen met hun nieuwe ideeën voor een betere wereld. Soms doen ze dit alleen, vaak samen met anderen en meestal begint het klein, maar met een (potentieel) grote impact. Naast de impact die de initiatieven maken vervullen zij ook een belangrijke voorbeeldfunctie: ze laten zien dat het anders moet en kan. En hiermee inspireren zij anderen.

Open loket én scouten

DOEN is een open loket: Het hele jaar door kunnen voorlopers een aanvraag indienen voor steun via onze website. Wekelijks worden de binnengekomen aanvragen besproken en al dan niet goedgekeurd. DOEN scout ook zelf voorlopers die werken aan de vier grote systeemtransities die DOEN wil versnellen. Samen brengen we een groenere, socialere en creatievere wereld dichterbij!