Jaarverslag

Met circa 32 miljoen euro financiering zijn in 2021 maar liefst 294 groene, sociale en creatieve voorlopers groter, sterker en zichtbaarder gemaakt. Daarmee spelen zij een grote rol in de transitie naar een samenleving die duurzamer is, waarin iedereen meedoet, het gemeenschappelijke voorop staat en er ruimte is voor verbeelding.

Bekijk nu ons online jaaroverzicht met de hoogtepunten van 2021. Een uitgebreid verslag over onze activiteiten in 2021 vind je in ons jaarverslag:

Jaarverslagen van voorgaande jaren:

Financieel jaarverslag

In het Financieel Jaarverslag 2020 vind je de cijfers van Stichting DOEN in 2020 en een toelichting op deze cijfers.