Meldpunt integriteit

Stichting DOEN doet er alles aan om misstanden en schendingen te voorkomen. Maar als vermoedens van misstanden en schendingen zich voordoen wil DOEN daar serieus mee omgaan en adequaat op reageren. We hebben daarom een meldpunt opgesteld dat iedereen die bij DOEN betrokken is, zowel intern als extern, de mogelijkheid biedt om vermoedens van misstanden en schendingen te melden.

Op deze pagina vind je informatie over:

 • Melding indienen: hoe en waar kun je een melding indienen van een mogelijke schending
 • Klachtenregeling: wat te doen bij ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressief gedrag en pesten op de werkvloer.
 • Overige afspraken en procedures: andere afspraken en regels die DOEN hanteert, zoals de Gedragscodes medewerkers en de Klachtenprocedure.

Melding indienen

Een meldpunt voor (vermoedelijke) schendingen moet laagdrempelig en vertrouwelijk zijn. Daarom bieden we verschillende manieren waarop een melding van een (vermoedelijke) schending kan worden gedaan.

Externen

 • Meldingen door externen over DOEN partners kunnen worden gedaan via de medewerkers van Stichting DOEN, de directie of de algemene mailbox [email protected]
 • Een klacht door een externe over een DOEN-er kan gemeld worden bij de directie. Dit kan via de directiesecretaris, Femke van Casteren, die is bereikbaar via [email protected]
 • Een klacht door een externe over de directie van DOEN kan bij de voorzitter van de Raad van Toezicht gemeld worden. Dit kan via de directiesecretaris, Femke van Casteren, die is bereikbaar via [email protected]
  Belangrijk: Vanzelfsprekend worden klachten over de directie niet met de directie besproken, maar door de directie secretaris direct opgepakt met de voorzitter van Raad van Toezicht van Stichting DOEN.
 • Femke is ook bereikbaar via 0031 6 5718 4811 (op woensdagen vrij). Lukt het niet om Femke te bereiken? Stuur dan graag een e-mail met een terugbelverzoek, dan word je zo snel mogelijk teruggebeld.

Medewerkers

 • Bij de directie
  Dit betreft zowel anonieme meldingen als niet-anonieme meldingen. Een melding over een DOEN’er moet de directie altijd doorgeven aan de afdeling HR. Dit kan via de directiesecretaris, Femke van Casteren, die is bereikbaar via [email protected]
 • Bij de afdeling HR
  De afdeling HR heeft ook een rol als integriteitsfunctionaris. Melding aan HR kan worden gedaan via de mail of in een gesprek.
 • Klokkenluiderspunt
  Een melding kan worden gedaan bij een extern klokkenluiderspunt: Huis voor klokkenluiders. De klokkenluidersregeling is er voor iedereen die een vermoeden heeft van een misstand, intern of extern. Lees hier de complete klokkenluidersregeling.
 • Vertrouwenspersoon
  DOEN werkt met externe vertrouwenspersonen: Lilian Vermeulen of Anton de Leeuw, te bereiken via 070-2600032 of [email protected].
 • Voorzitter Raad van Toezicht
  Een melding kan worden gedaan bij de voorzitter van de Raad van Toezicht (Hester Maij) als de melding een of beide directielid/-leden van DOEN betreft.

Het doel van ons integriteitsbeleid is om misstanden en schendingen zoveel mogelijk te voorkomen, in een voorkomend geval zorgvuldig af te handelen, en om adequaat verantwoording af te leggen. Het integriteitsbeleid geldt zowel voor situaties binnen DOEN als voor mogelijke misstanden en schendingen bij organisaties die door DOEN worden gesteund. Lees hier ons volledige integriteitsbeleid.

Klachtenregeling

We roddelen niet en spreken geen kwaad over medewerkers, dat geldt zowel onderling als tegen derden. Ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressief gedragen pesten op de werkvloer zijn uiteraard niet toegestaan. Dergelijke gedragingen, indien bewezen, kunnen aanleiding geven tot gepaste sancties richting de desbetreffende DOEN-er. Als een DOEN-er van mening is dat DOEN, of een DOENer, zich ten opzichte van diegene in een bepaalde aangelegenheid niet correct heeft gedragen, dan zijn er verschillende mogelijkheden om dat aan de orde te stellen. De formele en informele mogelijkheden, staan uitgelegd in onze klachtenregeling.

Overige afspraken en procedures

Andere afspraken en regels die DOEN hanteert zijn de Gedragscodes medewerkers en de Klachtenprocedure. De gedragscode beschrijft het gewenst gedrag van medewerkers ten opzichte van elkaar en ten opzichte van zakelijke partners in algemene bewoordingen. De klachtenprocedure beschrijft de werkwijze bij klachten gericht aan Stichting DOEN.