Beleid

Stichting DOEN is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling. DOEN past naast de ANBI-regels de volgende regelingen toe: CBF richtlijnen en vereisten, Gedragscode Goede Doelen Nederland, FIN-normen Goed Bestuur, Code Goed Bestuur en Regeling beloning directeuren goede doelen.

Transparantie in één oogopslag: het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Hier kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Officiële naam
Stichting DOEN
KVK Nummer: 412 106 33
RSIN Nummer: 800674303

Statuten
De statuten van Stichting DOEN kun je hier downloaden.
De statuten van DOEN Participaties download je hier.

Reglementen
Reglement
Raad van Toezicht Stichting DOEN
Reglement Audit Commissie Stichting DOEN
Reglement Investment Committee Stichting DOEN

Contactgegevens
Contactgegevens van Stichting DOEN

Doelstelling
Stichting DOEN gelooft dat een groene, sociale en creatieve samenleving haalbaar is.
Want de wereld is rijk aan ondernemende mensen met duurzame, culturele en sociale initiatieven. Mensen die risico’s durven nemen om hun vaak baanbrekende ideeën tot leven te brengen en daarmee anderen inspireren. DOEN biedt deze mensen financiële ondersteuning om hun initiatief waar te maken en brengt ze met elkaar in contact.

Beleidsplannen
Onze plannen voor komend jaar kun je lezen in ons jaarplan 2024. Hoe Stichting DOEN het de komende jaren gaat doen is beschreven in ons Strategisch kompas 2023-2027. Beide documenten vind je op onze website onder publicaties.

Alle programma's van DOEN worden geëvalueerd, de rapporten van afgeronde evaluaties vind je op onze website bij onze programma's.

Databescherming
Stichting DOEN besteedt veel aandacht aan de beveiliging van data, zowel die van haar projectrelaties als van haar medewerkers. Het beleid op dit punt wordt periodiek door een externe partij getoetst. Er zijn maatregelen genomen om data-lekken te voorkomen en om - in het geval deze toch plaatsvinden - de noodzakelijke maatregelen te nemen.
Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving is data beveiliging opnieuw bekeken en zijn procedures en aanpak aangescherpt.

Risico-analyse
Door het bestuur van Stichting DOEN is een risico-analyse opgesteld die uitvoerig is besproken met en goedgekeurd door de Raad van Toezicht van Stichting DOEN.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Op onze website en op onze Facebook pagina vind je het laatste nieuws over de projecten die DOEN ondersteunt.
In ons jaarverslag 2022 vind je onder andere:
- Informatie over onze programma's en projecten;
- Onze strategie, beoogde resultaten en wat we bereikt hebben;
- De cijfers van Stichting DOEN in 2022 en een toelichting op deze cijfers.

Integriteitsbeleid
Stichting DOEN doet er alles aan om misstanden en schendingen te voorkomen. Maar als vermoedens van misstanden en schendingen zich voordoen wil DOEN daar serieus mee omgaan en adequaat op reageren. We hebben daarom een meldpunt opgesteld dat iedereen die bij DOEN betrokken is, zowel intern als extern, de mogelijkheid biedt om vermoedens van misstanden en schendingen te melden.

Lees meer over ons integriteitsbeleid en hoe je een melding kunt doen op deze pagina.

Samenstelling organisatie
Organogram van Stichting DOEN

Raad van Toezicht
Hester Maij (voorzitter)
Marcel Schuttelaar
Judith Brandsma
Ron Thiemann
Jurenne Hooi

Namens de Goede Doelen Loterijen toehoorders bij Raad van Toezicht:
Sigrid van Aken
Daan Peters

De Raad van Toezicht van Stichting DOEN