Goede Doelen Loterijen

In 1991 wordt Stichting DOEN opgericht door de Nationale Postcode Loterij. De opdracht is om, in het verlengde van en aanvullend op de loterij, organisaties te steunen op het gebied van mens en natuur. Sinds 1998 ontvangt Stichting DOEN ook een jaarlijks bijdrage van de VriendenLoterij. Daarnaast is Stichting DOEN per 2004 begunstigde van de BankGiro Loterij.

Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om organisaties te steunen die werken aan een rechtvaardige en groene wereld. Vijftig procent van de totale inleg van de Nationale Postcode Loterij is bestemd voor het goede doel. De Postcode Loterij is de grootste goededoelenloterij van Nederland en steunt 117 goededoelenorganisaties. Uit de opbrengst van 2018 is er een recordbedrag van ruim 370 miljoen euro aan deze organisaties uitgekeerd. Inmiddels is de Postcode Loterij met hetzelfde format ook actief in Duitsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden met respectievelijk Deutsche Postcode Lotterie, Norsk PostkodeLotteri, People’s Postcode Lottery en Svenska Postkodlotteriet.

BankGiro Loterij

De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland: de helft van de afdracht gaat naar cultuur. De BankGiro Loterij kan, dankzij haar deelnemers, 65 culturele partners in Nederland steunen. Die kunnen met de bijdragen belangrijke kunstwerken aankopen als aanvulling op hun collectie, restauraties verrichten of bijzondere tentoonstellingen organiseren. Uit de opbrengst over 2018 heeft de loterij een mooi bedrag van maar liefst 79,4 miljoen euro verdeeld over culturele organisaties in Nederland.

VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven. Zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij mensen in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. Loterijdeelnemers hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen goed doel mee te spelen. Inmiddels speelt bijna een half miljoen Nederlanders mee voor 46 goede doelen en ruim 3.300 clubs en verenigingen in Nederland. Uit de opbrengst van 2018 is ruim 61 miljoen euro uitgekeerd aan goede doelen, clubs en verenigingen die zich richten op gezondheid en welzijn van mensen.

Projecten gefinancierd vanuit extra trekkingen

Organisaties die een bijdrage ontvangen van de Nationale Postcode Loterij, de VriendenLoterij of de BankGiro Loterij kunnen voor bijzondere initiatieven in aanmerking komen voor extra financiële steun. Het geld daarvoor komt uit de opbrengst van de extra trekkingen. Ook Stichting DOEN kan een aanvraag indienen bij de betreffende loterij voor een extra bijdrage. Hieronder staan enkele projecten van DOEN die de afgelopen jaren met een extra bijdrage gerealiseerd zijn.

 • Vriendentuinen
  Veel mensen zijn afhankelijk van voedselpakketten van de Voedselbank. Deze pakketten bevatten niet altijd verse groente en fruit. Vriendentuinen brengen hier verandering in.

 • Samen Online Nederland
  In Samen Online Nederland geven jongeren computerles aan ouderen. Het leren omgaan met de computer staat centraal, maar het draait tegelijkertijd om interactie tussen jong en oud en de onderlinge beeldvorming.

 • Alzheimer Experience
  De Alzheimer Experience verkleint de begrip- en kenniskloof tussen mensen met Alzheimer en de 'gezonde' buitenwereld.

 • MuseumApp
  De MuseumApp verbindt de collecties van het museum aan de stad en laat ook mensen buiten het museum kennismaken met de verhalen in hun omgeving.

 • De Belevenis
  Stichting De Belevenis bouwt aan een toekomst waarin ook mensen met ernstig meervoudige beperkingen en diep dementerende ouderen een avond uit kunnen gaan.

 • Social Enterprise Accelerator
  Social Enterprise Accelerator richt zich op het opschalen van veelbelovende social enterprises en het aantrekken van nieuw (groei)kapitaal voor deze sector.