Goede Doelen Loterijen

In 1991 wordt Stichting DOEN opgericht door de Nationale Postcode Loterij. De opdracht is om, in het verlengde van en aanvullend op de loterij, organisaties te steunen op het gebied van mens en natuur. Sinds 1998 ontvangt Stichting DOEN ook een jaarlijks bijdrage van de VriendenLoterij. Daarnaast is Stichting DOEN per 2004 begunstigde van de BankGiro Loterij. In 2021 gaan de VriendenLoterij en BankGIro Loterij samen verder als VriendenLoterij.

Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om organisaties te steunen die werken aan een rechtvaardige en groene wereld. Vijftig procent van de totale inleg van de Nationale Postcode Loterij is bestemd voor het goede doel. De Postcode Loterij is de grootste goededoelenloterij van Nederland en steunt 117 goededoelenorganisaties. Uit de opbrengst van 2018 is er een recordbedrag van ruim 370 miljoen euro aan deze organisaties uitgekeerd. Inmiddels is de Postcode Loterij met hetzelfde format ook actief in Duitsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden met respectievelijk Deutsche Postcode Lotterie, Norsk PostkodeLotteri, People’s Postcode Lottery en Svenska Postkodlotteriet.

VriendenLoterij

De VriendenLoterij maakt zich sterk voor alle organisaties die het leven mooier maken door zich in te zetten voor het behoud van het cultureel erfgoed en het welzijn van mensen. Denk aan de monumenten in de buurt, het theater waar u graag komt of uw plaatselijke sportvereniging. Voor het restaureren van Hollandse meesters of het opknappen van de sportclub.

Projecten gefinancierd vanuit extra trekkingen

Organisaties die een bijdrage ontvangen van de Nationale Postcode Loterij of de VriendenLoterij kunnen voor bijzondere initiatieven in aanmerking komen voor extra financiële steun. Het geld daarvoor komt uit de opbrengst van de extra trekkingen. Ook Stichting DOEN kan een aanvraag indienen bij de betreffende loterij voor een extra bijdrage. Hieronder staan enkele projecten van DOEN die de afgelopen jaren met een extra bijdrage gerealiseerd zijn.

 • Vriendentuinen
  Veel mensen zijn afhankelijk van voedselpakketten van de Voedselbank. Deze pakketten bevatten niet altijd verse groente en fruit. Vriendentuinen brengen hier verandering in.

 • Samen Online Nederland
  In Samen Online Nederland geven jongeren computerles aan ouderen. Het leren omgaan met de computer staat centraal, maar het draait tegelijkertijd om interactie tussen jong en oud en de onderlinge beeldvorming.

 • Alzheimer Experience
  De Alzheimer Experience verkleint de begrip- en kenniskloof tussen mensen met Alzheimer en de 'gezonde' buitenwereld.

 • MuseumApp
  De MuseumApp verbindt de collecties van het museum aan de stad en laat ook mensen buiten het museum kennismaken met de verhalen in hun omgeving.

 • De Belevenis
  Stichting De Belevenis bouwt aan een toekomst waarin ook mensen met ernstig meervoudige beperkingen en diep dementerende ouderen een avond uit kunnen gaan.

 • Social Enterprise Accelerator
  Social Enterprise Accelerator richt zich op het opschalen van veelbelovende social enterprises en het aantrekken van nieuw (groei)kapitaal voor deze sector.