Stichting DOEN ondersteunt voorlopers die zich inzetten voor een groene, sociale en creatieve samenleving

Aanjager van voorlopers

Stichting DOEN gelooft in een groene, sociale en creatieve samenleving. DOEN ondersteunt vernieuwende initiatieven van voorlopers en geeft deze een vliegende start. Zo kunnen zij anderen inspireren en laten zien dat verandering mogelijk is.

Versnellen van transities

DOEN zet zich in voor het versnellen van transities naar een circulaire economie waarin het gemeenschappelijke voorop staat, waar iedereen kan meedoen en waar ruimte is voor radicale verbeelders die een nieuwe blik op de wereld tonen.

Wereldwijd netwerk

Stichting DOEN ondersteunt initiatieven in binnen- en buitenland. Lees meer over deze initiatieven die de afgelopen jaren door Stichting DOEN zijn ondersteund.

Afsluiting Duurzame Energie Nederland

Het programma Duurzame Energie Nederland is in 2010 gestart om de energietransitie in Nederland te versnellen. DOEN heeft als een vliegwiel bijgedragen aan het versnellen van de transitie door initiatieven te ondersteunen die demonstreren, inspireren en versterken. De rol van DOEN voor nieuwe financieringen is overgenomen door andere financiers (inclusief overheden) en het programma wordt nu afgesloten. Bekijk de resultaten en het portfolio met de 60 duurzame ondernemers die door de jaren heen zijn ondersteun.

Een aanvraag doen?

Ben jij iemand die vanuit ondernemerschap actief werkt aan innovatieve oplossingen voor een betere wereld? Past jouw initiatief bij een van onze programma's? Wellicht komt jouw initiatief dan in aanmerking voor financiering.