Criteria

Voor alle aanvragen geldt het volgende:

  • De aanvraag past bij de transities die DOEN wil versnellen en voldoet aan de criteria van Stichting DOEN of aanverwante merken. Daarnaast gelden er voor ieder (sub)thema specifieke criteria.
  • Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend, maar dient minimaal vier maanden voor de start van het project binnen te zijn bij Stichting DOEN.
  • Een aanvraagprocedure neemt in principe vier maanden in beslag.
  • Aanvragen dienen gedaan te worden via het aanvraagformulier.
  • Naast bovenstaande criteria hebben de volgende aspecten een meerwaarde:
  • Het initiatief heeft raakvlakken met meerdere van de thema’s waar DOEN zich op richt (regeneratieve economie, een solidaire samenleving en/of veranderkracht van verbeelding).
  • De financiering van DOEN werkt katalyserend.
  • Past jouw aanvraag niet binnen de doelstellingen en voldoet het project niet aan de criteria, dan wordt de aanvraag met een korte toelichting afgewezen.

De algemene voorwaarden van DOEN vind je hier.