Criteria

Voor alle aanvragen geldt het volgende:

  • De aanvraag past bij de transities die DOEN wil versnellen en voldoet aan de criteria van Stichting DOEN of aanverwante merken. Daarnaast gelden er voor ieder (sub)thema specifieke criteria.
  • Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend, maar dient minimaal vier maanden voor de start van het project binnen te zijn bij Stichting DOEN.
  • Een aanvraagprocedure neemt in principe vier maanden in beslag.
  • Aanvragen dienen gedaan te worden via het aanvraagformulier.
  • Naast bovenstaande criteria hebben de volgende aspecten een meerwaarde:
  • Het initiatief heeft raakvlakken met meerdere van de thema’s waar DOEN zich op richt (regeneratieve economie, een solidaire samenleving en/of veranderkracht van verbeelding).
  • De financiering van DOEN werkt katalyserend.
  • Past jouw aanvraag niet binnen de doelstellingen en voldoet het project niet aan de criteria, dan wordt de aanvraag met een korte toelichting afgewezen.