Criteria

Voor alle aanvragen gelden de volgende criteria:

  • De aanvraag moet passen binnen de algemene context van Stichting DOEN en haar criteria. Daarnaast gelden er voor ieder programma specifieke criteria.
  • Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend, maar dient minimaal vier maanden voor de start van het project binnen te zijn bij Stichting DOEN.
  • Aanvragen dienen gedaan te worden via het aanvraagformulier.
  • Past jouw aanvraag niet binnen de doelstellingen en voldoet het project niet aan de criteria, dan wordt de aanvraag met een korte toelichting afgewezen.
  • Een aanvraagprocedure neemt in principe vier maanden in beslag.

Per 1 april 2022 zijn onze algemene voorwaarden voor een financieringsaanvraag gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Er zijn twee artikelen toegevoegd, artikel 2.5 en 2.6, over inclusiviteit en over een veilig werkklimaat
  • De grens voor accountantscontrole is verhoogd tot 75.000 euro (was voorheen 50.000 euro).

Wat ook nieuw is, is dat het bestuur van een aanvrager bij de uitvoering van haar activiteiten ruimte krijgt om af te wijken van de ingediende begroting, zolang de beoogde impact centraal blijft staan. Dit punt staat echter niet in de algemene voorwaarden, maar in de contractbrief opgenomen.

Van de financiële verantwoording aan Stichting DOEN kan een accountantsverklaring deel uitmaken (zie artikel 5.3 van de algemene voorwaarden van DOEN). Deze controleverklaring kan door de accountant worden gebruikt.