Rapportageformulier

Om je financiering door Stichting DOEN administratief af te sluiten, gebruiken wij een verslag van de aanvrager en onze eigen bevindingen. Naast dit verslag vragen wij ook om een overzicht op hoofdpunten, wat ons goed kan helpen bij de evaluatie en afronding. Deze hoofdpunten verzamelen wij volgens het stramien van onderstaand rapportageformulier.

Wat moet je DOEN?

Download het rapportageformulier.

Vul deze in en mail het formulier vervolgens naar de mailadressen zoals deze hieronder per programma staan aangegeven. Alvast bedankt!

Rapportageformulier Groen

Duurzame Energie
Graag het rapportageformulier volledig invullen en per mail sturen naar [email protected]. Vermeld daarbij als onderwerp 'rapportageformulier'.

Duurzaam Voedselsysteem
Graag het rapportageformulier volledig invullen en per mail sturen naar [email protected]. Vermeld daarbij als onderwerp 'rapportageformulier'

Circulair Ondernemen
Graag het rapportageformulier volledig invullen en per mail sturen naar Nicole Willemse [email protected]. Vermeld daarbij als onderwerp 'rapportageformulier'.

Rapportageformulier Sociaal

Sociaal Ondernemen en Inclusie (VriendenLoterij Fonds)
Graag het rapportageformulier volledig invullen en per mail sturen naar Lisa Norbiato ([email protected]). Vermeld daarbij als onderwerp 'rapportageformulier'.

Vernieuwende Bewonersinitiatieven
Graag het rapportageformulier volledig invullen en per mail sturen naar Alianke van de Wal ([email protected]). Vermeld daarbij als onderwerp 'rapportageformulier'.

Rapportageformulier Creatief

Vier de kunst voor verandering (VriendenLoterij Fonds)
Graag de rapportageformulieren volledig invullen en per mail sturen naar Kyrill Mahabier ([email protected]). Vermeld daarbij als onderwerp 'rapportageformulier'.

Cultuur & Media Internationaal
Graag het rapportageformulier volledig invullen en per mail sturen naar Faresia Abdoelaziz ([email protected]). Vermeld daarbij als onderwerp 'rapportageformulier'.