Rapportageformulier

Om je financiering door Stichting DOEN administratief af te sluiten, gebruiken wij een verslag van de aanvrager en onze eigen bevindingen. Naast dit verslag vragen wij ook om een overzicht op hoofdpunten, wat ons goed kan helpen bij de evaluatie en afronding. Deze hoofdpunten verzamelen wij volgens het stramien van onderstaand rapportageformulier.

Wat moet je DOEN?

Download het rapportageformulier.

Vul deze in en mail het formulier vervolgens naar de mailadressen zoals deze hieronder per programma staan aangegeven. Alvast bedankt!

Rapportageformulier Groen

Duurzame Energie
Graag het rapportageformulier volledig invullen en per mail sturen naar Irene de Jong ([email protected]) of Mireille Spanjaard ([email protected]). Vermeld daarbij als onderwerp 'rapportageformulier'.

Duurzaam Voedselsysteem
Graag het rapportageformulier volledig invullen en per mail sturen naar Mireille Spanjaard ([email protected]) of Nicole Willemse ([email protected]). Vermeld daarbij als onderwerp 'rapportageformulier'.

Circulair Ondernemen

Graag het rapportageformulier volledig invullen en per mail sturen naar Irene de Jong ([email protected]) of Nicole Willemse ([email protected]). Vermeld daarbij als onderwerp 'rapportageformulier'.

Rapportageformulier Sociaal

Sociaal Ondernemen en Inclusie
Graag het rapportageformulier volledig invullen en per mail sturen naar Tessa Geertsema ([email protected]). Vermeld daarbij als onderwerp 'rapportageformulier'.

Vernieuwende Bewonersinitiatieven
Graag het rapportageformulier volledig invullen en per mail sturen naar Alianke van de Wal ([email protected]). Vermeld daarbij als onderwerp 'rapportageformulier'.

Rapportageformulier Creatief

BankGiro Loterij Fonds
Graag de rapportageformulieren volledig invullen en per mail sturen naar Fayette Montroos ([email protected]). Vermeld daarbij als onderwerp 'rapportageformulier'.

Cultuur & Media Internationaal
Graag het rapportageformulier volledig invullen en per mail sturen naar Arjuna Hiffler Mani ([email protected]). Vermeld daarbij als onderwerp 'rapportageformulier'.