Rapportageformulier

Om je financiering door Stichting DOEN administratief af te sluiten, gebruiken wij een verslag van de aanvrager en onze eigen bevindingen. Naast dit verslag vragen wij ook om een overzicht op hoofdpunten, wat ons goed kan helpen bij de evaluatie en afronding. Deze hoofdpunten verzamelen wij volgens het stramien van onderstaand rapportageformulier.

Wat moet je DOEN?

Download het rapportageformulier.

Vul deze in en mail het formulier vervolgens naar de mailadressen zoals deze hieronder per programma staan aangegeven. Alvast bedankt!

Rapportageformulier Regeneratieve economie

Graag het rapportageformulier volledig invullen en per mail sturen naar [email protected]. Vermeld daarbij als onderwerp 'rapportageformulier'.

Rapportageformulier Solidaire samenleving

Sociaal ondernemen (VriendenLoterij Fonds)
Graag het rapportageformulier volledig invullen en per mail sturen naar Lisa Norbiato ([email protected]). Vermeld daarbij als onderwerp 'rapportageformulier'.

Vernieuwende bewonersinitiatieven (Postcode Loterij Buurtfonds)
Graag het rapportageformulier volledig invullen en per mail sturen naar Alianke van de Wal ([email protected]). Vermeld daarbij als onderwerp 'rapportageformulier'.

Rapportageformulier Veranderkracht van verbeelding

Cultuur Nederland (VriendenLoterij Fonds)
Graag de rapportageformulieren volledig invullen en per mail sturen naar Mahboba Heidari ([email protected]). Vermeld daarbij als onderwerp 'rapportageformulier'.

Cultuur Internationaal
Graag het rapportageformulier volledig invullen en per mail sturen naar Faresia Abdoelaziz ([email protected]). Vermeld daarbij als onderwerp 'rapportageformulier'.