Over DOEN

Stichting DOEN is het fonds van de Goede Doelen Loterijen. Stichting DOEN gelooft dat een groene, sociale en creatieve samenleving mogelijk is. We zien dat veel mensen vanuit ondernemerschap actief werken aan innovatieve oplossingen voor een betere wereld. Zij lopen voorop, durven risico te nemen en veroorzaken verandering. Ze doorbreken oude structuren en zorgen ervoor dat er nieuwe perspectieven ontstaan op bestaande problemen. Deze voorlopers vormen ook een inspiratiebron voor anderen. De rol van DOEN is om deze pioniers in de eerste fase te ondersteunen, om initiatieven een vliegende start te geven en daarmee innovatie te stimuleren. Na deze eerste fase draagt DOEN de initiatieven waar mogelijk over aan andere partijen om de impact van de initiatieven te vergroten.

DOEN is ooit opgezet om het ook voor kleine en nieuwe organisaties mogelijk te maken een bijdrage aan te vragen bij de Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij. Voor de behandeling van dergelijke aanvragen is bij de loterijen geen tijd en de loterijen willen niet zelf daarin expertise opbouwen.

DOEN zet zich in voor transities

DOEN zet zich de komende jaren in voor het versnellen van transities naar een circulaire economie waarin het gemeenschappelijke voorop staat, waar iedereen kan meedoen en waar ruimte is voor radicale verbeelders die een nieuwe blik op de wereld tonen. Door het groter, sterker en zichtbaarder maken van pioniers die zich hiervoor inzetten.