Stichting DOEN is het fonds van de Goede Doelen Loterijen. Stichting DOEN gelooft dat een groene, sociale en creatieve samenleving mogelijk is. We zien dat veel mensen vanuit ondernemerschap actief werken aan innovatieve oplossingen voor een betere wereld. Zij lopen voorop, durven risico te nemen en veroorzaken verandering. Ze doorbreken oude structuren en zorgen ervoor dat er nieuwe perspectieven ontstaan op bestaande problemen. Deze voorlopers vormen ook een inspiratiebron voor anderen. De rol van DOEN is om deze pioniers in de eerste fase te ondersteunen, om initiatieven een vliegende start te geven en daarmee innovatie te stimuleren. Na deze eerste fase draagt DOEN de initiatieven waar mogelijk over aan andere partijen om de impact van de initiatieven te vergroten.

DOEN is ooit opgezet om het ook voor kleine en nieuwe organisaties mogelijk te maken een bijdrage aan te vragen bij de Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij. Voor de behandeling van dergelijke aanvragen is bij de loterijen geen tijd en de loterijen willen niet zelf daarin expertise opbouwen.

DOEN zet zich in voor transities
DOEN zet zich de komende jaren in voor het versnellen van transities naar een circulaire economie waarin het gemeenschappelijke voorop staat, waar iedereen kan meedoen en waar ruimte is voor radicale verbeelders die een nieuwe blik op de wereld tonen. Door het groter, sterker en zichtbaarder maken van pioniers die zich hiervoor inzetten.


Het gemeenschappelijke staat voorop

Het gemeenschappelijke vraagt om samenwerking tussen mensen op basis van wederkerigheid.

Veel zaken zijn van ons gemeenschappelijk, de ‘commons’, en daarmee van niemand afzonderlijk. Denk aan water, lucht en onze natuurlijke hulpbronnen. Maar ook aan publieke ruimte, cultuur en erfgoed. Het gemeenschappelijke vraagt om samenwerking tussen mensen op basis van wederkerigheid. Een samenwerking die ervoor zorgt dat wat we gemeenschappelijk in bruikleen hebben ook in stand wordt gehouden. Het gaat om delen en niet verdelen, dichtbij huis. Het gaat om het vormen van een gemeenschap. Op basis van gemeenschappelijke waarden, cultuur en sociale omgang.

Innovatie en circulaire oplossingen gaan uitputting van de aarde en klimaatverandering tegen

Alternatieve, circulaire oplossingen versnellen, mee investeren en verdere innovatie stimuleren.

Wil de mensheid overleven, dan moeten we binnen de ecologische grenzen van de planeet komen en blijven. Op dit moment veroorzaakt roofbouw van de aarde een veranderend klimaat, een massaal verlies van biodiversiteit en een gebrek aan grondstoffen. Dit heeft potentieel catastrofale gevolgen en leidt nu al tot sociale problemen en toenemende ongelijkheid. Om dit tegen te gaan zijn ingrijpende veranderingen noodzakelijk. Een massale overstap naar duurzame energie en naar een duurzaam voedselsysteem bijvoorbeeld. En een nieuwe en circulaire economie die solidair is en de focus op uitsluitend financieel economische groei achter zich laat.

Naar een sociale, inclusieve wereld

De onderlinge betrokkenheid is groot, iedereen is onderdeel van de gemeenschap en weet zich gewaardeerd.

Tegenstellingen tussen arm en rijk, tussen hoog- en laagopgeleid worden groter. Discriminatie en uitsluiting bestaan nog steeds. Kwetsbare mensen hebben moeite zich staande te houden in een complexe samenleving. DOEN zet zich in voor een sociale en inclusieve wereld, waarin iedereen zich thuis voelt. De onderlinge betrokkenheid is groot, iedereen is onderdeel van de gemeenschap en weet zich gewaardeerd. Er is respect voor elkaar en diversiteit is een meerwaarde.

Ruimte voor radicale verbeelding

Alleen op die manier kunnen we ons blijven verbazen en verwonderen.

Radicale verbeelding is het vermogen om de wereld te verbeelden niet zoals deze is, maar zoals deze kan zijn. De kunst van deze verbeelding kan schoonheid bieden, verwarring creëren en schijnbaar onbetwiste waarheden bevragen. Alleen op die manier kunnen we ons blijven verbazen en verwonderen. Radicale verbeelding maakt andere perspectieven zichtbaar.

Hoe we dit DOEN

DOEN wil deze transities die nodig zijn voor een groene, sociale en creatieve samenleving versnellen. Daarom werken wij aan 7 Kansen voor Verandering;

Meer hierover vind je ook in ons Meerjarenplan 2018-2022 en in deze story.