Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg helpt mens én natuur

Nieuwsoverzicht

Nederland heeft meer dan 1.300 zorgboerderijen. Mensen met een zorgvraag vinden hier zinvolle dagbesteding of een leerwerkplek. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg zet zich in om de zo belangrijke zorglandbouw mogelijk te maken. Ze ondersteunt landelijke onderzoeken en innovaties, stimuleert de samenwerking tussen zorgboerderijen en zorginstellingen en helpt zorgboerderijen om nieuwe werk- en dagbestedingsplekken te creëren. Met de steun van Stichting DOEN wordt de focus uitgebreid naar mens én natuur.

Zorgboerderijen sterk houden

Bezuinigingen, mensen met steeds zwaardere problemen en de stikstofdiscussie maken het werk van de zorgboerderijen er niet makkelijker op. Met leningen en donaties zorgt Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg dat deze onmisbare sector sterk blijft. Dit is belangrijk, want gezamenlijk bieden de meer dan 1.300 zorgboerderijen in Nederland maar liefst 13.000 tot 15.000 dagbestedingsplekken. Nu de biodiversiteit in ons land blijft afnemen en de landbouwsector een belangrijke schakel is in de strijd tegen klimaatverandering, richt de samenwerking tussen DOEN en Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg zich naast de mens ook op de natuur.

Een duurzaam verdienmodel

In 2018 deed Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg in opdracht van DOEN onderzoek naar de Vriendentuinen. Hier telen mensen met een zorgvraag groenten en fruit voor mensen die dit zelf niet kunnen betalen. Dankzij een samenwerking met voedselbanken komt deze oogst terecht waar dit het hardst nodig is, want verse groenten en fruit is zo belangrijk voor de doelgroep van de voedselbanken. Na het onderzoek werd besloten om verschillende pilots te starten om te testen welk model het beste resultaat oplevert. Inmiddels zijn er financieel gezonde Vriendentuinen die gratis groenten en fruit aan voedselbanken geven.

Mens én natuur beter maken

Vanaf 2024 kunnen naast zorgboerderijen ook tuinderijen, moestuinen en andere groenprojecten een Vriendentuin starten. Zolang de opbrengst van de tuinen maar ten goede komt aan mensen die zelf geen groenten en fruit kunnen betalen en er gelet wordt op het herstellen of verrijken van de bodem. Het verbouwen van groenten en fruit volgens het principe van regeneratieve landbouw - waarbij het telen van voedsel niet ten koste gaat van de natuur, maar haar ook proactief herstelt en natuurlijke hulpbronnen behoudt - is een vereiste.

Naast Vriendentuinen steunt Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg regionale en landelijke experimenten van ondernemers die de sector verder ondersteunen en/of ontwikkelen. Zorgboerderijen die willen uitbreiden en innoveren, waardoor er meer plekken ontstaan voor nieuwe deelnemers of doelgroepen, kunnen ook bij de Stichting terecht. Voor deze partijen is het sinds 2024 een vereiste dat zij hun werk niet alleen met zorg voor de mens, maar ook voor de natuur doen.

Stichting DOEN steunt Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.