Stichting DOEN neemt deel aan Brabant Outcomes Fund

Nieuwsoverzicht

Vier sociale ondernemers en drie investeerders waaronder Stichting DOEN gaan zich inzetten voor een inclusievere samenleving in Brabant door deel te nemen aan het Brabant Outcomes Fund. Drie van de vier ondernemers zijn partners van DOEN; CTalents, Refugee Team en Stichting Sarban de Toekomst. Deze ondernemingen bieden mensen die weinig mogelijkheden hebben op de reguliere arbeidsmarkt leer-werk trajecten of een baan aan. Door deelname aan het fonds kunnen de ondernemers uitbreiden naar de provincie Noord-Brabant.
Naast DOEN zijn Oranje Fonds en de Rabo Foundation toegetreden als investeerders.

De provincie Noord-Brabant is de eerste Nederlandse overheid met een Outcomes Fund, een fonds waarbij investeerders hun investering terug kunnen verdienen als zij samen met de ondernemers bijdragen aan het behalen van maatschappelijk resultaat. De vier ondernemers zijn via een intensief traject geselecteerd.
De basis van het Brabant Outcomes Fund is resultaatfinanciering. Daarbij is een maatschappelijk vraagstuk het uitgangspunt, waarbij niet alleen financieel succes of besparing wordt gewaardeerd, maar juist ook maatschappelijke impact en duurzame resultaten. Het fonds keert alleen uit bij daadwerkelijk behaald resultaat.

Betekeniseconomie
Een groeiend aantal sociaal ondernemers is bezig met de Betekeniseconomie: een economie waarbij het creëren van maatschappelijke waarde en gewetensvol handelen centraal staat. Dat gebeurt met een financieel rendabele onderneming, waarbij oplossingen worden gevonden op het snijvlak van publieke en private taken. Social Finance NL en Social Impact Factory ondersteunden de provincie in de zoektocht naar een goed instrument om hier vorm aan te geven.

Waarom DOEN meedoet
Met de bijdrage van de VriendenLoterij ondersteunt Stichting DOEN sociale ondernemingen die zich inzetten voor economische en maatschappelijke participaties van kwetsbare groepen mensen in de samenleving. Meedoen met het BOF geeft Stichting DOEN de mogelijkheid om aan een Social Impact Bond deel te nemen waardoor in een keer een aantal sociale ondernemingen gesteund worden die gezamenlijk grote sociale impact kunnen maken.

Meer over het Brabant Outcomes Fund