Idriss Nor wordt eerste directeur DOEN Participaties

Nieuwsoverzicht

Na 25 jaar krijgt DOEN Particpaties, de investeringstak van Stichting DOEN, een eigen directeur. Voorheen vielen de investeringen onder de verantwoordelijkheid van de CFO van Stichting DOEN. Op dit moment is Idriss Nor Teammanager Sociaal en Creatief bij DOEN. In zijn nieuwe rol gaat hij het belang van maatschappelijke investeringen voor een duurzame wereld nog meer promoten.

Sinds de start van DOEN Participaties in 1994 is het portfolio gegroeid tot zeventig bedrijven en fondsen. “Het is een eer om directeur te worden van deze organisatie. Het motto ‘subsidies waar nodig en investeren waar mogelijk’, past ook erg bij me”, zegt Idriss. “Anno 2019 blijft het hard nodig om te investeren in innovatieve duurzame en sociale startups, juist omdat veel van deze partijen kampen met financieringsproblemen.”

Over Idriss
Idriss heeft een Duits-Algerijnse achtergrond en vervult sinds 2004 verschillende rollen bij Stichting DOEN. Eerst als Programma en Investment Manager en vanaf 2006 als Teammanager Sociaal en Creatief. Vanuit Sociaal Ondernemen was hij betrokken bij investeringen in sociale firma’s zoals Valid Express, een koeriersbedrijf voor mensen met een lastig lichaam. Zijn betrokkenheid bij de culturele sector in het Midden Oosten en Noord Afrika heeft bijgedragen aan het oprichten van het eerste onafhankelijke cultuurfonds, het Arab Fund for Arts and Culture. Daarnaast zet hij zich in voor het behoud van de persvrijheid, zo hielp hij bij de ontwikkeling van het eerste investeringsfonds voor vrije media, onderdeel van het Media Development Investment Fund. Ook is hij lid van de Raad van Toezicht van Stichting Democratie en Media.

Idriss woont met vrouw en 3 kinderen in Amsterdam, in zijn vrije tijd houdt hij bijen.