Feedback to the Future: voedselbos in plaats van monocultuur in Kenia

Met het aanplanten van voedselbossen in Oost-Afrika draagt Feedback to the Future bij aan een gezonde wereld en betere leefomstandigheden voor de lokale bevolking. Met bossen vol tropische bomen en struiken als mango, macademia en papaya gaat dit initiatief met steun van DOEN uitputting van de aarde, uitdroging, voedseltekort en afname van biodiversiteit tegen.

Behoefte aan andere landbouwmethoden

De Keniaanse bevolking groeit snel. Momenteel telt het land 57 miljoen inwoners en naar verwachting zijn dat er in 2050 83 miljoen. Dit zorgt voor sociaaleconomische uitdagingen zoals werkloosheid en voedselschaarste. Ook zorgt klimaatverandering en grootschalige landbouw met intensief gebruik van kunstmest en pesticides voor uitdagingen in het land, zoals droogte en uitputting van de aarde. De behoefte aan andere landbouwmethoden zoals regeneratieve landbouw - waarbij hulpbronnen als water, bodem, biodiversiteit en lucht wordt hersteld - is er daarom groot.

Boeren helpen de natuur te herstellen

Als gemeenschappen weer zeggenschap krijgen over het voedselsysteem, kunnen kleine boeren drijvende krachten zijn in de strijd tegen klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en armoede in Oost-Afrika. Daarom richt Benedetta Kyengo na haar studie in Nederland Feedback to the Future op, om de bewoners van het platteland van gezond voedsel te voorzien. Door kleinschalige boeren te leren om voedselbossen te planten en onderhouden draagt haar initiatief bij aan de ontwikkeling van meer regeneratieve landbouw. Onder andere door het aanplanten van bodembedekkers, gebruiken van natuurlijk compost en het opvangen van regenwater. Uiteindelijk wil ze niet alleen de boeren zelf, maar ook de bewoners van de sloppenwijk in Nairobi (Kenia) waar ze is opgegroeid van beter en voldoende voedsel voorzien.

Naar 5.000 hectare voedselbos

Met steun van Stichting DOEN wil Feedback to the Future voor 2026 25.000 kleinschalige boeren in Oost-Afrika trainen en ondersteunen in het aanplanten van 5.000 hectare voedselbos.

Freija Vermeer, programmamanager DOEN: “Dit is een mooi voorbeeld van een gemeenschapsaanpak gericht op een regeneratieve economie. Met hun initiatief versterkt Feedback to the Future de bestaanszekerheid en leefbaarheid van lokale gemeenschappen.”

Feedback to the Future wordt gesteund door Stichting DOEN, met dank aan de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.