De finalisten van de Postcode Lotteries Green Challenge 2020

Nieuwsoverzicht

Zes start-ups staan in de finale van de Postcode Lotteries Green Challenge 2020. Met deze finaleplaats zijn de zes finalisten van de jaarlijkse duurzaamheidscompetitie van de Postcode Loterij ieder verzekerd van tenminste een prijs van 100.000 euro. De runner-up wint 200.000 euro en de winnaar gaat met 500.000 euro naar huis. Een jury van internationale experts besluit in januari ’21 wie de winnaar is. Naast het prijzengeld winnen alle finalisten ook een Green Challenge DeepDive: een programma van 6 maanden waarin de start-ups ondersteuning en coaching krijgen in het verder brengen van hun onderneming.

Deze zes start-ups staan dit jaar in de finale van de Postcode Lotteries Green Challenge:

1| Een voedselafval-monitor om voedselverspilling te reduceren
Orbisk (Nederland) heeft een simpele oplossing ontwikkeld voor één van ‘s werelds grootste problemen: voedselverspilling. Het bedrijf ontwikkelde de eerste voedselafval-monitor met AI-beeldherkenningssoftware, die volledig automatisch het voedselafval in de keuken registreert. Met behulp van de uitgebreide data-rapportage kan een restaurant haar processen aanpassen en verspilling reduceren. De oplossing van Orbisk kan een reductie in voedselafval tot wel 70% realiseren.

2| CO2-negatief thermoplastisch materiaal ter vervanging van fossiel plastic
Made of Air (Duitsland) is een CO2-negatief en klimaatpositief materiaalbedrijf. CEO Allison Dring en haar team willen afvalbiomassa omzetten in hoogwaardige, CO2-negatieve thermoplastische materialen voor industriële toepassingen. De CO2-negatieve thermoplastische materialen van Made of Air vervangen fossiele plastics in producten. De start-up zoekt de grenzen van materialen en productie op en helpt zo een economie te vormen die klimaatverandering actief tegengaat.

3| Een volledig recyclebare printplaatdrager
Jiva, een start-up uit Groot-Brittannië, heeft een gepatenteerde, concurrerend geprijsde en volledig recyclebare printplaatdrager ontwikkeld met de naam Soluboard®. Directeur Jack Herring en zijn team beseften dat er jaarlijks 18 miljard vierkante meter printplaten wordt geproduceerd. Door de stijgende waarde van edelmetalen is efficiënte recycling van printplaten een noodzaak geworden. Vanwege de organische structuur van Soluboard® vallen de natuurlijke vezels in heet water uiteen. Hierdoor kunnen de elektronische componenten efficiënt worden verwijderd om gerecycled te worden.

4| Een duurzaam alternatief voor levensmiddelenverpakkingen van plastic en bioplastic
Ayca Dundar, CEO en medeoprichter van SoluBlue (Groot-Brittannië), heeft met haar team een duurzaam alternatief ontwikkeld voor levensmiddelenverpakkingen van plastic en bioplastic, waardoor het product langer houdbaar is en voedselverspilling wordt teruggedrongen. De verpakkingen van SoluBlue ogen en voelen als plastic, maar zijn ademend en hydrofiel, zodat ze overtollig vocht uit voedsel absorberen en schimmelgroei voorkomen. De verpakking zorgt niet alleen voor een langere houdbaarheid, maar het voedsel droogt ook langzaam uit in een SoluBlue-verpakking. Zo kan vers voedsel een tweede leven krijgen bij het koken of als diervoeder. Het materiaal is gemaakt van zeewier en kan worden verwerkt in een biovergister, zodat het onschadelijk is voor het leven in zee. De verpakking kan ook thuis worden gecomposteerd, want hij is net zo biologisch afbreekbaar als het voedsel dat erin zit.

5| Productie van meststof op de boerderij met duurzame energie, lucht en mest
Henk Aarts, de directeur Business Development voor Europa van N2 Applied uit Noorwegen, heeft met zijn team technologie ontwikkeld waarmee uit vloeibare organische substraten, zoals drijfmest of digestaat, met behulp van lucht en elektriciteit lokaal meststof kan worden geproduceerd. De technologie voegt stikstof uit de lucht aan het vloeibare substraat toe en verhoogt zo het stikstofgehalte. De reactie stopt ammoniakverlies en vermindert de uitstoot van broeikasgas, waardoor de meststof efficiënt en duurzaam is en een meer circulair landbouwsysteem ontstaat. Het proces van N2 is schaalbaar, zodat de productie van meststoffen weer bij de eindgebruiker, de boer, terechtkomt. Zo worden lange en dure waardeketens doorbroken en vermindert de noodzaak om chemische meststoffen uit aardgas en olie te produceren. Ook de uitstoot van methaan en ammoniak en geuroverlast worden verminderd door de oplossing.

6| Een rendabele oplossing voor energierecycling van restaurantventilatiesystemen
Jesper Wirén is de oprichter en directeur business development van Enjay, een Zweeds cleantechbedrijf dat is gespecialiseerd in energiebesparing. De eerste uitvinding van het bedrijf, Lepido, kan als eerste ter wereld op rendabele wijze energie terugwinnen uit het ventilatiesysteem van restaurants. Door de vinding kan de jaarlijkse CO2--uitstoot met 500 miljoen ton worden verminderd, wat gelijkstaat aan één procent van de geschatte wereldwijde CO2-uitstoot in 2050. Lepido is onderhoudsvrij, waardoor elke gerecyclede kilowattuur ook een financiële besparing betekent.


Rol Stichting DOEN
Al sinds de eerste editie in 2007 is Stichting DOEN nauw betrokken bij de Green Challenge. Zo keren we het prijzengeld uit. Niet alleen aan de winnaar, maar ook aan de andere finalisten. Daarnaast biedt DOEN alle finalisten de DeepDive aan. Een intensief begeleidingstraject georganiseerd door DOEN-partner en accelerator Rockstart. Tot slot investeren we via het in 2016 door ons opgerichte Green Challenge Fund in sommige finalisten (Ecovative, Bio-Bean en LandLife Company). Alles om de kans van slagen voor elke deelnemer zo groot mogelijk te maken. Zij hebben in potentie een idee dat de CO2-uitstoot drastisch kan verminderen, dus is het in ieders belang dat zij slagen.