Hier vind je de cijfers van Stichting DOEN in 2018 en een toelichting op deze cijfers:

In 2017 heeft Stichting DOEN een recordaantal van 279 initiatieven gefinancierd met 257 subsidies, 16 (converteerbare) leningen en 6 participaties. Ieder initiatief is uniek en is erop gericht een daadwerkelijke verbetering van onze samenleving tot stand te brengen, nu of in de toekomst. Lees het in ons jaarverslag: