In 2017 heeft Stichting DOEN een recordaantal van 279 initiatieven gefinancierd met 257 subsidies, 16 (converteerbare) leningen en 6 participaties. Ieder initiatief is uniek en is erop gericht een daadwerkelijke verbetering van onze samenleving tot stand te brengen, nu of in de toekomst. Lees het in ons jaarverslag:

Jaarverslagen van voorgaande jaren:
2016
2015
2014
2013
2012
2011 
2010

In onderstaand verslag vind je de cijfers van Stichting DOEN 2017 en een toelichting op deze cijfers: