De Clique: van afval tot nieuw product

Nieuwsoverzicht

De Clique zamelt met fietskoeriers reststromen zoals kurk, koffiedrab, brood en sinaasappelschillen van Utrechtse restaurants en bedrijven in. Deze reststromen verwerken ze tot nieuwe producten zoals oesterzwammen, bier en zeep. De restaurants en bedrijven waar het afval is opgehaald verkopen deze nieuwe producten en daarmee is de cirkel rond.

Onbenutte afvalstromen

Veel horecabedrijven scheiden hun afval niet, het wordt verbrand. Soms vindt de afvalverwerking in het buitenland plaats, maar dat levert weer andere problemen op. De schatting is dat per horecaondernemer 5,3 ton afval per jaar hoogwaardiger te verwerken is.

Met De Clique wil het oprichtersteam reststromen uit de horeca hoogwaardig verwerken. Dus zoveel en zo lokaal mogelijk hergebruiken met zo min mogelijk negatieve impact. Het bedrijf haalt de reststromen op met elektrische ‘cargobikes’, coacht het horecapersoneel en adviseert over het inrichten van de afvalscheiding.

De Clique slaat het afval lokaal op en een deel verwerken ze. Verschillende bedrijven gebruiken de stromen voor nieuwe producten. PeelPioneers (ook een partner van DOEN) zet bijvoorbeeld sinaasappelschillen om in pulp waar ze veevoer van maken en olie die ze hergebruiken in hygiëneproducten en bier. En Wilder Land (een andere partner van DOEN) gebruikt de kruiden die De Clique kweekt met behulp van compost uit gft-afval.

Een schaalbaar model

De Clique start in april 2019. Inmiddels zijn twintig horecazaken van het Utrechtse Winkelcentrum Hoog Catharijne aangesloten bij De Clique. Deze horecazaken verkopen weer via hun webshops producten die via De Clique geproduceerd zijn. Ook richt de circulaire bio-grondstoffenservice zich op nieuwe klanten zoals zorginstellingen, kantoren en supermarkten.

Duurzame impact

Samenwerken met De Clique levert bedrijven directe effecten op: steun bij het inrichten van afvalscheiding, trainen van het personeel en CO2-besparing door duurzaam transport en het creëren van nieuwe producten met de reststromen. Zoals de verwerking van sinaasappelschillen tot veevoer in plaats van sojabonen uit Brazilië importeren. Ook zijn de afvalstromen schoner na het scheiden.

De circulaire transitie

De steun van DOEN in 2019 is de eerste grote financiering voor De Clique. Dit geeft ademruimte en werkkapitaal om de propositie neer te zetten, de eerste groei door te maken en tot vervolgfinancieringen te komen. Tijdens de eerste lockdown in 2020 verleent DOEN steun vanuit de Ondersteuningsfaciliteit als overbrugging voor de vertraging die een investeringsronde oploopt.

Naast het geven van financiële steun stelt DOEN haar netwerk open. Zo introduceert DOEN De Clique bij Tekkoo, die onder andere helpt bij de logistieke inrichting.

De complete impactcase over De Clique, die is gemaakt in samenwerking met Avance Impact, lees je in het jaarverslag van DOEN.