Jorrit: "De positieve impact die we hebben op hun leven, dat is het mooiste wat er is!"

Stichting Not For Sale is een internationale organisatie die slachtoffers van mensenhandel of uitbuiting via verschillende sociale ondernemingen een toekomstperspectief biedt. Jorrit Looijenga is oprichter van een van deze ondernemingen: Dignita. Via drie restaurants en een eigen academie biedt Dignita kwetsbare vrouwen in Amsterdam opleidingen, werkplekken en begeleiding op maat. Na het succes in Amsterdam breidt de onderneming dit jaar uit naar Den Haag, waar het zich ook zal richten op mannen.

(On)zekerheid in crisistijd
Voor een onderneming die actief is in de horeca en tegelijkertijd werkt met een kwetsbare doelgroep, is de coronacrisis een flinke uitdaging. Gelukkig staat Dignita stevig in zijn schoenen. Jorrit: “Het geld waarmee wij werken is bedoeld om anderen te helpen, dus hier gaan we zorgvuldig mee om. De stichting is 100% eigenaar is van de restaurants en de opbrengsten gaan volledig naar het sociale programma. De combinatie van voorzichtig financieel beleid en steun van de overheid maakt dat we er nu gelukkig goed voor staan.” Dit betekent dat Jorrit zich volop kan richten op de deelnemers, want zonder plek om te werken en leren bestaat het risico dat zij in een sociaal isolement belanden. Iets wat juist voor deze groep enorme risico’s met zich meebrengt.

Aanpassen en doorzetten
Net als elke andere onderneming heeft ook Dignita zich moeten aanpassen aan het nieuwe werken. Dit begon tijdens de eerste lockdown met een computercursus voor alle deelnemers. “De meesten waren niet thuis in de digitale wereld, dus daar hebben we ons eerst op gericht”, aldus Jorrit. “Toen dat beter ging hebben we bijvoorbeeld kooklessen op afstand georganiseerd en grepen we waar de maatregelen het toelieten de kans aan om elkaar face tot face te zien. Zo hebben we steeds manieren gevonden om het contact te onderhouden.”

Maak mannen zichtbaar
Na zich jaren voor kwetsbare vrouwen te hebben ingezet, wil Dignita nu ook mannen helpen. Een groep die niet altijd wordt gezien, maar in industrieën als de bouw, landbouw of vleesverwerking ook regelmatig wordt uitgebuit. “De erkenning van dit probleem zit aan twee kanten. We hebben er minder oog voor, maar de mannen zelf zullen zelf ook niet snel toegeven dat zij slachtoffer zijn.” Om ook deze groep in beeld te krijgen werkt Dignita in Den Haag samen met lokale instanties. “Een goede sociale infrastructuur is essentieel. Wij bieden een plek om te leren en werken, daar ligt onze kracht. Maar we hebben niet de kennis en middelen om zelf deelnemers te zoeken of om hen te helpen met het vinden van een woning. Alleen door samen te werken kunnen we de deelnemers het beste helpen. ”

Meegroeien om groter te worden
Met veel interesse uit steden als Groningen, Alkmaar en Utrecht is er voor Dignita nog voldoende om naar toe te groeien. Al maakt de onderneming pas een nieuwe stap als beide benen stevig op de grond staan. “We hebben een goed netwerk om ons heen dat ons scherp houdt. Zo zorgen we bijvoorbeeld dat de cultuur binnen ons bedrijf goed is, de verantwoordelijkheden eerlijk verdeeld zijn en we meegroeien met onze ambities.”

Een van deze ambities is het uitbreiden van de opleidingsmogelijkheden, want niet iedereen wil nou eenmaal in de horeca werken.. Zo staan onder andere een administratiecursus, computertraining en een beautyopleiding in de planning, allemaal op basis van de wensen van de doelgroep. “Je doet het uiteindelijk allemaal voor je trainees. Om hen met kleine stappen hun leven te zien veranderen, wetende waar zij vandaan komen. De positieve impact die we hebben op hun leven, dat is het mooiste wat er is!”

Dignita wordt ondersteund door Stichting DOEN, het fonds van de Goede Doelen Loterijen. Mede dankzij deze steun heeft deze sociale onderneming sinds de start in 2012 79 mensen uit de doelgroep aan een baan geholpen. Daarnaast zijn er ruim 200 mensen via diverse programma’s getraind en begeleid.