Financiële instrumenten

Met de bijdrage van de Postcode Loterij en VriendenLoterij, ondersteunt DOEN jaarlijks meer dan 250 initiatieven door middel van subsidies, leningen en participaties.

We ondersteunen zowel grote als kleine initiatieven en werken vanuit de filosofie: subsidiëren waar nodig, participeren, verstrekken van leningen en garanties waar mogelijk. De rol van DOEN is om juist die allereerste fase te ondersteunen, om initiatieven een vliegende start te geven en daarmee innovatie te stimuleren. Na die eerste fase draagt DOEN de initiatieven waar mogelijk over aan andere partijen om de impact van de initiatieven te vergroten.

DOEN ondersteunt initiatieven van bijvoorbeeld stichtingen, coöperaties, verenigingen, eenmanszaken, VOF’s en BV’s. Via die organisaties en ondernemingen en inzet van de verschillende financiële instrumenten probeert DOEN haar doelstellingen te bereiken. Naast het ondersteunen van deze voorlopers brengt DOEN hen met elkaar in contact en brengt hun initiatieven onder de aandacht van een groot publiek.

Subsidies

Unieke, verrassende en kleinschalige initiatieven met een ideëel doel en zonder eigen financiële middelen om dat doel te bereiken, kunnen een subsidie aanvragen bij DOEN. We maken hierbij onderscheid tussen:

  • een projectsubsidie; een gift in de vorm van geld voor een specifiek project van of binnen een organisatie;
  • een programmasubsidie; een gift in de vorm van geld om een bepaald programma van een organisatie te steunen;
  • een institutionele subsidie; een gift in de vorm van geld om een organisatie als geheel te steunen;
  • een subsidie met ontbindende voorwaarden; een gift in de vorm van geld, die wordt terugbetaald in het geval dat een organisatie na de opstartperiode erin slaagt om toch zelf voldoende inkomsten te generen.

Leningen

DOEN ziet de verstrekking van leningen in principe als een taak voor banken. Gezien de fase waarin zij zich bevinden komen aanvragers echter vaak nog niet in aanmerking voor bankfinanciering, bijvoorbeeld omdat ze geen zekerheden kunnen bieden. In deze gevallen kan DOEN besluiten wel een lening te verstrekken om het initiatief een kans te geven. Hoe de lening wordt gestructureerd en welke afspraken worden gemaakt hangt af van het initiatief en de verwachte terugbetaalcapaciteit. Ontvangen aflossing en rente zet DOEN opnieuw in voor groene, sociale of creatieve initiatieven die helpen de doelstellingen van DOEN te bereiken.

Participaties

DOEN participeert al meer dan 25 jaar in innovatieve, sociale en/of duurzame ondernemingen en fondsen in binnen- en buitenland die het algemeen nut dienen. Dit gebeurt vanuit haar eigen maatschappelijke investeringsmaatschappij DOEN Participaties BV.