Ons voedselsysteem is een belangrijke schakel in de strijd tegen klimaatverandering. Het tegengaan van verspilling en de overgang naar een meer plantaardig dieet staat in de top vier van meest impactvolle oplossingen als het gaat om het effectieve maatregelen tegen klimaatverandering. DOEN vindt dat het tijd is voor versnelling in deze transitie en heeft Klimaat en Voedsel als speerpunt gekozen voor 2019.

Tijd voor actie
Het komende jaar maken we meer dan ooit duidelijk dat een nieuw voedselsysteem noodzakelijk is. Hierbij hebben we iedereen nodig. De overheid, die positieve verandering stimuleert en mogelijk maakt, ondernemers met innovatieve ideeën die ervoor kiezen het anders te DOEN, en consumenten, die bereid zijn ander keuzes te maken en anderen motiveren hetzelfde te DOEN. Stichting DOEN blijft op zoek naar voorlopers die werken aan eerlijke en duurzame voedselinitiatieven. We richten ons daarbij op de duurzame ondernemers zelf en op partijen die hen faciliteren. 

Groene, sociale en creatieve krachten bundelen 
Groene, sociale en creatieve voorlopers spelen elk op hun eigen manier een belangrijke rol in de overgang naar een duurzaam voedselsysteem. Ze bedenken oplossingen, dragen bij aan het verbinden van kernspelers en zorgen dat iedereen betrokken wordt.

Vanuit onze groene programma’s zijn we in het bijzonder op zoek naar vernieuwende initiatieven die inzetten op de eiwittransitie: op naar een duurzame en gezonde (50/50) balans tussen de plantaardige en dierlijke eiwitten op ons bord.

Onze sociale partners spelen een belangrijke rol in het betrekken van kwetsbare groepen,o.a in relatie tot de eiwittransitie en een gezonde en duurzame voedselomgeving.

De creatieve voorlopers tot slot gebruiken als geen ander de kracht van de verbeelding om jou en mij aan het denken te zetten over ons eetgedrag en motiveren ons het anders te doen.

Het thema Klimaat & Voedsel leent zich goed voor samenwerkingen tussen partners die actief zijn binnen verschillende werkterreinen. Groene, sociale en creatieve partners die de handen ineen slaan voor een gezamenlijk doel, dat willen we in 2019 nog meer zien. Lees hier meer over onze programma's.

Laten zien dat het anders kan 
De dagelijkse keuzes die we maken, of juist niet maken, hebben een gigantische impact op ons klimaat. Maar zo groot als de gevolgen van onze keuzes zijn, zo simpel zijn soms de veranderingen die deze negatieve impact kunnen verkleinen. Daarom willen we dit jaar, samen met onze partners, laten zien hoe het anders kan.

Een mooi voorbeeld hiervan is de Nationale Week Zonder Vlees. Een week waarin er in het hele land aandacht is voor de zware druk die onze vleesconsumptie legt op ons milieu. Een week waarin wij onze ruim 400 collega's van de Goede Doelen Loterijen elke dag plantaardige alternatieven hebben geboden. Zo konden zij ervaren hoe lekker en makkelijk het is om minder vlees te eten en daarmee een positieve impact op het milieu te hebben.

Kortom, dit jaar zetten we het thema 'Klimaat & Voedsel' op de kaart.