De Tarwewijk in Rotterdam staat bekend als instap- en doorstroomwijk: jonge mensen en gezinnen met kinderen starten in de wijk, maar verhuizen daarna snel, waardoor de samenhang in de wijk verloren gaat. CultuurWerkplaats Tarwewijk neemt de rol van verbindende factor op zich. In een leegstaande school met een grote tuin in de wijk organiseren betrokken buurtbewoners verschillende creatieve en sociale activiteiten.

Stichting DOEN ondersteunt de CultuurWerkplaats zodat zij zich kan ontwikkelen tot de centrale ontmoetingspelk in de wijk waar mensen van diverse achtergronden elkaar ontmoeten, elkaar helpen en van elkaar leren. Want zowel de mensen individueel als in de wijk in zijn geheel profiteren daarvan.

Organisatie Stichting CultuurWerkplaats Tarwewijk
Uit de bijdrage van: Nationale Postcode Loterij