Sociaal Ondernemen en Inclusie

Sinds 2021 is dit programma onderdeel van het VriendenLoterij Fonds. Dit fonds is onderdeel van Stichting DOEN. Naast het ondersteunen van sociale ondernemers in Nederland steun het VriendenLoterij Fonds vanuit het programma Vier de kunst van verandering Nederlandse radicale verbeelders .

Iedereen doet mee en doet ertoe

Inclusie is nog altijd niet de norm, maar dit is wel het doel van het VriendenLoterij Fonds. Het moet voor iedereen mogelijk zijn actief deel te nemen aan de maatschappij. Helaas staan er nog te veel mensen aan de zijlijn. Het ontbreekt hen bijvoorbeeld aan opleiding, kwalificaties of een (sociaal) netwerk. Of mensen ervaren barrières vanwege psychische of lichamelijke beperkingen waardoor zij niet volwaardig aan de huidige, complexe samenleving kunnen deelnemen. Sociale ondernemingen geven hen de kans om weer mee te doen. 

Er zijn steeds meer initiatieven die zich inzetten voor sociale en maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen in de samenleving. Deze sociale ondernemers hebben aandacht voor mensen die niet meer of moeilijker kunnen werken, waaronder mensen met een beperking, ouderen en nieuwe Nederlanders. Ze bieden hen leer-werkplekken, dagbesteding of betaald werk.

Ondersteuning VriendenLoterij Fonds

Het VriendenLoterij Fonds steunt sociale ondernemingen en initiatieven die zich inzetten voor de participatie van kwetsbare groepen mensen in de Nederlandse samenleving. Voorlopers die in oplossingen denken en mensen een waardevolle plek in de maatschappij bieden. En waarbij een verdienmodel ten grondslag ligt aan de onderneming.

Met de bijdrage van de VriendenLoterij bieden wij hen rechtstreekse ondersteuning in de vorm van subsidies, leningen, garanties of investeringen.

Voorbeelden zijn:

Fun Forest: Werken in de praktijk

Plezier staat op de eerste plaats in een van de vier klimbossen van Fun Forest in Nederland. Naast een leuke dag klimmen in de natuur biedt deze sociale onderneming ook werkplekken aan jongeren die het moeilijk vinden om werk te vinden. Zij ontwikkelen hier hun zelfvertrouwen en een positieve blik op de toekomst om bijvoorbeeld een studie te volgen of te re-integreren in de arbeidsmarkt. Naast werkplekken in het klimbos biedt Fun Forest ook leer-/werkplekken aan bij Boss Kitchen, de horecavoorzieningen. Jongeren worden daar begeleid in horeca en hospitality.

Toolbox: Een plek voor iedereen

Toolbox is een ontwikkelplek met diverse werkplaatsen in het voormalige dierenpark in Emmen. Hier werken mensen aan hun eigen perspectief en aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling zodat zij zich onderdeel van de maatschappij uitmaken. Toolbox biedt begeleiding, ruimtes, machines, technieken, kennis en een netwerk zodat iedereen een optimale kans krijgt om zich te ontwikkelen. Het is een creatieve en innovatieve omgeving waar iedereen begeleid wordt ongeacht zijn of haar achtergrond.

Andere initiatieven

Aanvraag doen

Wil je een aanvraag doen? Ga dan naar www.vriendenloterijfonds.nl
Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact op met Lisa Norbiato, via [email protected]