SELCO Foundation

Selco Foundation maakt duurzame energie beschikbaar voor de allerarmsten. Dit doen zij door te kijken tegen welke hindernissen de eindgebruiker aan loopt. De oplossingen kunnen financieel (microlening), technisch (een aangepast product) of sociaal (training) zijn, maar zijn er altijd op gericht om het pad naar schone, betrouwbare energie voor zoveel mogelijk mensen vrij te maken. Al sinds de jaren ’90 is de organisatie actief en ondertussen heeft Selco 300.000 mensen toegang kunnen geven tot duurzame energie.

Met de ervaring die Selco in India heeft gedaan bouwt het nu ook in verschillende Afrikaanse landen en India aan een ecosysteem voor duurzame energie. Een systeem waar hindernissen worden weggenomen en energiearmoede niet langer bestaat.

  • Organisatie

  • SELCO Foundation