Duurzame ondernemers hebben een sociale en ecologisch verantwoorde missie. Zij stellen groene en sociale doelen voorop en inspireren anderen. Zij zorgen voor innovatie, lokale diversiteit in productie, circulair inzetten van grondstoffen en hebben daarnaast ook aandacht voor de  (lokale) werkgelegenheid . Daardoor dragen deze duurzame ondernemers bij aan een groene en sociale samenleving.

Waar zijn we naar op zoek?
DOEN richt zich op de innovatieve duurzame ondernemers  of op partijen die hen faciliteren. DOEN beoogt hiermee ook anderen te inspireren en een voorbeeld te geven van de doeltreffendheid van sociaal en ecologisch verantwoord ondernemen.

Wat betekent dit in de praktijk?
Met dit programma is DOEN actief in Nederland en Oost Afrika waar zij rechtstreekse ondersteuning kan bieden in de vorm van subsidies, leningen, garanties of investeringen. Internationaal werkt DOEN via partners zoals fondsen (bijvoorbeeld Gray Ghost), incubators en accelerators (zoals Unreasonable East Africa en Village Capital) of organisaties die groepen producenten op een innovatieve manier verenigen (zoals Stichting Progreso of One Acre Fund) in lage en midden inkomenslanden.

Enkele voorbeelden

Evaluatie Duurzaam Ondernemen
In 2016 is het programma Duurzaam Ondernemen geƫvalueerd door Steward Redqueen. Door middel van deze evaluatie wil Stichting DOEN inzicht krijgen in de impact van het programma in Nederland in de periode 2009-2014 en de obstakels rond duurzaam ondernemen in kaart brengen. Daarnaast wil DOEN achterhalen of met het programma de juiste aanpak is gekozen om zo effectief mogelijke bij te dragen aan:
- de ontwikkeling van de ondersteunde duurzame ondernemingen
- de bredere ontwikkeling van duurzaam ondernemen en verduurzaming in Nederland.
Onderstaand vind je de samenvatting van het rapport en daaruit voortgekomen inforgraphic.

Aanvraag DOEN?
DOEN kijkt graag naar initiatieven die voorbij de R&D fase zijn en de markt willen betreden, bijvoorbeeld in de vorm van een pilot.
Daarnaast richten wij ons voornamelijk op initiatieven uit Nederland en Oost Afrika. DOEN staat open voor aanvragen van alle soorten rechtspersonen.
Voor vragen kun je contact opnemen met Linda van Beek: linda@doen.nl

Teammedewerker

Linda van Beek
Linda van Beek

Bijvoorbeeldboekje: