DOEN ondersteunt initiatieven die  de culturele infrastructuur in Noord-/Oost- en West-Afrika versterken met name in Mali, Tunesië en Oeganda. De nadruk ligt op financiering van lokale projecten en organisaties waarbij wij openstaan voor alle disciplines en activiteiten. Afweging gebeurt op basis van de urgentie en meerwaarde van een project binnen de culturele sector in het betreffende land of de bijdrage die het levert aan samenwerking en vernieuwing in de sector in een hele regio.

In Noord-Afrika en het Midden-Oosten werkt DOEN via de organisaties  Culture Resource en het Arab Fund for Arts and Culture. DOEN financiert in deze landen niet meer direct projecten of organisaties. Culture Resource en AFAC beschikken over meer contextinformatie en kunnen daarom efficiënter financieren in deze politiek instabiele regio. Culture Resource ondersteunt de opbouw van de culturele infrastructuur in de Arabische wereld via het Abbara programma. Het programma is een mix uit culture management en institutionele financiering. De organisatie is een belangrijke steunorganisatie voor kleine culturele initiatieven in de Arabische landen in transitie, met name Tunesië en Egypte. AFAC is een fonds en vertrekt subsidies aan  jonge kunstenaars en cultuurinitiatieven in de hele Arabische regio.

Op het gebied van Media Internationaal werkt DOEN vanaf 2014 alleen via het Media Development Investment Fund. Vrije en kritische media zijn onmisbaar voor een pluriforme maatschappij. MDIF is een investeringsfonds dat financiering verstrekt aan onafhankelijke nieuwsmedia in landen waar de persvrijheid niet vanzelfsprekend is. MDIF richt zich op kranten, radiostations en tv-bedrijven in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en de Balkan. Door middel van financiële ondersteuning, training en advies worden deze media organisaties versterkt.

Enkele andere voorbeelden

Aanvraag DOEN? Lees hiervoor ook de criteria van het programma. Deze staan bij criteria creatieve initiatieven.
Wil je meer weten of heb je een vraag? Mail dan naar Arjuna Hiffler Mani via arjuna@doen.nl

Impactcase International Culture Programma
Het belang van kunst en cultuur in instabiele landen.

Arts Collaboratory Magazine