Circulair Ondernemen

Naar een circulaire, solidaire en herstellende economie

Ons huidige economische systeem voldoet niet aan de groeiende noodzaak om onze samenleving op ecologisch en sociaal niveau te verbeteren. Het is te veel gericht op financiële groei en maximalisatie van winst op de korte termijn. Het is een lineaire economie: productieprocessen worden niet doorberekend en er wordt niet nagedacht over de effecten op lange termijn, met verregaande negatieve gevolgen voor de maatschappij.

De problemen die ontstaan kunnen alleen worden aangepakt als er wordt nagedacht over een ander economisch systeem. Deze nieuwe economie is circulair. Ook houdt zij rekening met de draagkracht van de aarde en met de basisbehoeften van alle mensen die zich eenzaam voelen, geïsoleerd leven, in sociaaleconomische problemen verkeren of buiten het arbeidsproces vallen.

Ondersteuning DOEN

DOEN steunt duurzame en sociale ondernemers en partijen die het ecosysteem bij elkaar brengen en/of de sector versterken. Mensen met innovatieve producten of diensten die bijdragen aan de totstandkoming van een nieuwe en circulaire economie in Nederland en Oost-Afrika. Die risico durven nemen en nieuwe mogelijkheden en kansen aangrijpen. Die met nieuwe oplossingen of businessmodellen komen. Inspirerende voorlopers die een voorbeeld zijn voor anderen en laten zien dat de nieuwe, circulaire economie in praktijk gebracht kan worden. 

Deze voorlopers houden zich bijvoorbeeld bezig met:

  • Herkomst, gebruik en upcyclen van materialen, bijvoorbeeld in de kledingindustrie, in de bouw, afvalverwerking of voedselsector  
  • Hergebruik van materialen, bijvoorbeeld door afval in te zetten voor 3D printen 
  • Duurzaam ecologisch (landschaps)herstel
  • Nieuwe eigendomsmodellen, zoals leenvormen en product as a service 

DOEN biedt deze voorlopers rechtstreekse ondersteuning in de vorm van subsidies, leningen, garanties of investeringen.

Voorbeelden

Aanvraag doen

Wil je een aanvraag doen? Lees dan eerst de criteria van dit programma.  
Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact op via [email protected]