Duurzame Energie Nederland

DOEN wil de transitie naar duurzame energie versnellen en richt zich hierbij op het financieren van voorlopers: initiatieven die potentie hebben om de markt structureel te veranderen.

Van 2010 tot 2022 steunt DOEN voorlopers binnen het programma Duurzame Energie Nederland. Ook vóór die periode ondersteunde DOEN al duurzame energie voorlopers binnen de programma’s Duurzaam Ondernemen en Duurzaam Vervoer.

In het versnellen van de energie transitie richtte DOEN zich op:

  • het vergroten van mogelijkheden om samen of zelf (duurzame) energie op te wekken
  • energiebesparing
  • distributie/opslag
  • innovatieve oplossingen en businessmodellen

DOEN financierde in 18 jaar tijd maar liefst 60 voorlopers die in potentie de markt konden veranderen met een totaalbedrag van ruim EUR 35 miljoen euro.

Portfolio Duurzame Energie Nederland
Bekijk ons portfolio met Nederlandse duurzame energievoorlopers en laat je inspireren door de pioniers met wie wij de afgelopen 18 jaar hebben samengewerkt.