Portfolio Duurzame Energie Nederland

Bekijk hieronder de 60 voorlopers die DOEN in 18 jaar tijd heeft ondersteund. Het merendeel is, zij het soms onder een andere naam, nog steeds actief. Anderen zijn reeds gestopt. Allemaal hebben zij als voorlopers een bijdrage geleverd aan het versnellen van de energietransitie.