Stichting DOEN sluit het programma Duurzame Energie Nederland af

Nieuwsoverzicht

Het programma Duurzame Energie Nederland is in 2010 gestart om de energietransitie in Nederland te versnellen. Een in 2021 uitgevoerde evaluatie concludeert dat de energietransitie in Nederland zich mede door DOEN sterk heeft ontwikkeld. DOEN heeft als een vliegwiel bijgedragen aan het versnellen van de transitie door initiatieven te ondersteunen die demonstreren, inspireren en versterken. Maar Nederland loopt nog altijd achter ten opzichte van Europa en niet iedereen doet mee. DOEN erkent dat de energietransitie in Nederland nog niet volbracht is: dit vraagt echter om een ander type en omvang van financiering die niet aansluiten bij de rol en capaciteit van DOEN. De rol van DOEN voor nieuwe financieringen is overgenomen door andere financiers (inclusief overheden) en het programma wordt nu afgesloten.

Enkele voorbeelden die steun kregen Stichting Schooldak Revolutie (zet zich in voor zonne energie op alle schooldaken in Nederland), Triple Solar (een zonnepaneel met geïntegreerde warmtewisselaar), We Drive Solar (zonnepalen gekoppeld aan laadpalen van elektrische auto’s de batterij als opslagsysteem werkt), Nederland Isoleert (aanjager op de isolatiemarkt), iwell (batterijsysteem voor hoogbouw), de DOEN Energie(s) topper (wedstrijd voor beste energie besparings idee) en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (belangenbehartiger van duurzame energie ondernemers). Deze en meer voorbeelden vind je terug in ons portfolio Duurzame Energie.

Een bijzondere financiering is de financiering van Qurrent. DOEN ontving in 2011 een bijdrage van EUR 13,5 miljoen voor het opzetten van het energiebedrijf van de toekomst. Qurrent groeit in een paar jaar tijd uit tot energieleverancier van knalgroene energie tegen inkoopprijs en wordt maar liefst 5 jaar op een rij door de Consumentenbond tot groenste energie bedrijf uitgeroepen. Om nog meer impact te halen vindt er in 2018 een krachtenbundeling plaats tussen Qurrent en Greenchoice.

DOEN gaf in totaal 39 miljoen euro financiering aan zestig voorlopers. Het uitgangspunt was dat iedereen toegang heeft tot duurzame energie en de mogelijkheid heeft om zelf duurzame energie op te wekken, te gebruiken en te besparen. De focus lag hierbij op voorlopers in Nederland die zich inzetten om toegang tot duurzame energie te realiseren, consumenten zelf duurzame energie op te laten wekken en energie te besparen.

Van de zestig initiatieven, die in totaal 97 keer zijn gefinancierd, was 66% een jong bedrijf dat minder dan drie jaar actief was. Dit waren voorlopers met een bedrijfsmatige aanpak. Initiatieven die voorbij aan ‘proof of concept’ gaan, dichtbij marktintroductie staan of partijen die het ecosysteem bij elkaar brengen al dan niet de sector versterken.

DOEN speelde volgens Steward Redqueen, die de evaluatie uitvoerde, een duidelijke additionele rol door in veel gevallen als eerste te financieren.

Veel van de ondersteunde initiatieven hebben een directe positieve impact op de energietransitie. Waaronder Stichting Wocozon die ca. 25.000 sociale huurwoningen heeft voorzien van zonnepaneelinstallatie. Daarnaast heeft DOEN Participaties sinds 2015 in het investeringsplatform ZonnepanelenDelen geïnvesteerd. Inmiddels heeft ZonnepanelenDelen al bijna 500.000 zonnepanelen geïnstalleerd die het afgelopen jaar in totaal voldoende energie leverden voor ruim 30.000 huishoudens.

Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat DOEN substantieel heeft bijgedragen aan de overleving, ontwikkeling en groei van Duurzame Energie initiatieven. Zo blijkt dat de steun van DOEN heeft geleid tot een omzetgroei van 46,2 miljoen euro, 477 nieuwe banen te hebben opgeleverd en 3.498 leden zijn aangetrokken via coöperaties. Hoewel lastig te meten en vergelijken lijken de initiatieven daarnaast significante C02-besparing te realiseren. Zo is 930.500 ton CO2-uitstoot vermeden, wat gelijk staat aan de uitstoot over tien jaar van 62.000 huishoudens en 46.500 benzineauto’s.

De duurzame energieorganisaties geven aan dat DOEN een fundamentele rol heeft gespeeld in de ontwikkeling, groei en het maken van meer impact in de transitie naar fossielvrije en duurzame energiewereld. Dat uit zich in het aandeel hernieuwbare energie dat is gestegen van 6 naar 26 procent, het aantal burgercollectieven op duurzame energie dat is verzesvoudigd, de afname in fossiele energie investeringen (32%) en sterke toename in zonne- en windenergie en energiebesparing. Daarbij is maar liefst 2,5 keer meer duurzame energie geproduceerd.

De energietransitie in Nederland heeft zich mede door het Duurzame Energie programma van Stichting DOEN sterk ontwikkeld en heeft ervoor gezorgd dat de initiatieven nu meer zichtbaar in de markt zijn. DOEN wordt als flexibele partner gezien die echt risico durft te nemen en niet alleen als financier. Er zijn meer (durf) kapitaal en overheidsgelden beschikbaar gekomen om de energietransitie te financieren. Hoewel de transitie nog niet klaar is is de rol van DOEN als financier uitgespeeld en draagt DOEN hierbij het stokje over aan andere financiers. Partijen die of meer middelen of gespecialiseerde focus en kennis hebben om de transitie verder te brengen.

Lees hier de volledige evaluatie van het programma Duurzame Energie Nederland of lees meer op de pagina over het programma.