Dream’s Chebeb biedt jonge Tunesische makers plezier, dromen en hoop

Nieuwsoverzicht

[click here for the English article]

Het programma Dream’s Chebeb van Resist’Art biedt jonge kunstenaars van 18 tot 30 jaar uit Tunesië creatieve ondersteuning. Het helpt deze makers bij het ontwikkelen en vertonen van hun eigen producties. De deelnemers zijn afkomstig uit allerlei regio’s waar nauwelijks culturele activiteiten plaatsvinden. Dit initiatief geeft ze de kans hun dromen te verwezenlijken via theater, muziek of dans en voor een lokaal publiek in hun eigen streek op te treden. Leila Toubel, oprichter en directeur van Resist’Art, praat ons bij over het belang van dit project.

Kunst heelt de gewonde ziel
Stichting DOEN ondersteunt culturele partners over de hele wereld, omdat we geloven in de impact van kunst en cultuur. Elk van deze organisaties heeft zijn eigen redenen en overwegingen waarom dat van belang is.

Leila: “Er zijn verschillende redenen, maar de belangrijkste was dat ik mijn steentje wilde bijdragen als geëngageerde kunstenares die al dertig jaar strijdt voor vrijheid en mensenrechten. Jongeren gaven de aanzet tot de Tunesische revolutie (17 december 2010 – 14 januari 2011) en eisten vrijheid, waardigheid en werk; een revolutie die werd gekaapt, gekidnapt en verraden. Jongeren zijn gedesillusioneerd en aan hun lot overgelaten. Ze hebben niet veel keus hoe ze hun leven kunnen inrichten, en dus gaan ze aan boord van een bootje en verdrinken ze zonder de kust te hebben bereikt, of ze gaan op ‘jihad’ om te doden en sneuvelen, of kwijnen langzaam weg van het nietsdoen, nergens op hopend.”

Voor Leila vormt Dream’s Chebeb een manier om jongeren betere mogelijkheden te geven; creativiteit in plaats van desillusie, hoop in plaats van verraad.

“Kunst heelt de gewonde ziel, vertraagt de aftakeling en helpt het afwijzen van je geboorteland tegengaan. In alle bescheidenheid wil Dream’s Chebeb een reddingsboei zijn, een bron van hoop en een uitgestoken hand die het onherstelbare voorkomt.”

[tekst gaat verder onder de foto]

Équipe Théâtre - Tunesië

Plezier, dromen en hoop
Dream’s Chebeb heeft vooral als doel jonge Tunesische makers de financiële middelen en ondersteuning te geven om hun artistieke projecten uit te voeren. De organisatie steunt theatermakers en de artistieke en technische beroepen die horen bij het theatervak.

“We stimuleren een dynamiek van creatie in de regio’s en steden die in een culturele en artistieke woestijn verkeren, door hoop te bieden en in te spelen op de behoefte aan zelfontplooiing.”

Voor het eerst in lange tijd hebben jonge Tunesiërs nu de kans om hun dromen waar te maken.

Leila: “Ze beschouwen dit project als een buitenkans voor zichzelf en voor jongeren uit hun gemeenschap, een perspectief op welvaart én artistieke voldoening. Als jongeren het over Dream’s Chebeb hebben vallen vaak de woorden plezier, dromen en hoop.”

Zich staande houden te midden van drama en chaos
Net als elders heeft het coronavirus in Tunesië een enorme impact gehad op de kunst- en cultuursector. Ook Dream’s Chebeb ontkwam er niet aan en moest delen van het programma schrappen, maar ondanks alles wist Resist’Art de tweede editie van het programma van Dream's Chebeb in 2020-2021 onder zijn hoede te nemen.

“Creëren zal altijd mogelijk, en ik zou zelfs willen zeggen noodzakelijk, zijn. Kunst moet haar bestaansreden zoeken, de belangrijkste rol die ze speelt in de zwaarste crises, en moet zich te midden van drama en chaos staande zien te houden.”

Leila vindt het van groot belang om te blijven creëren en om kunst tijdens de crisis niet slechts in digitale vorm te laten bestaan.

“Als kunst het podium verlaat om virtuele platforms te betreden, achter een scherm wordt weggemoffeld en niet langer door een publiek wordt bekeken, is kunst geen kunst meer. Het creëren is nu meer dan ooit een daad van verzet, en makers horen het voortouw te nemen bij deze strijd.”

[tekst gaat verder onder de foto]

Musique MEDENINE

Vol trots de toekomst tegemoet
Desgevraagd is Leila trots op de persoon en kunstenaar die ze ondanks alles is gebleven, zonder concessies te hebben hoeven doen wat betreft waardigheid, verdraagzaamheid en vrijheid. Maar ze is uiteraard het meest trots als ze denkt aan de verhalen van de jonge en getalenteerde mensen met wie ze werkt.

“Ik moet vaak denken aan een meisje van 18 dat in Sidi Bouzid woont en 15 kilometer moet lopen om te kunnen repeteren. Op de dag waarop ze voor het eerst in het openbaar optrad, omhelsde ze me in tranen en zei: ‘Bedankt, je hebt me iets gegeven om voor te leven’.”

Voor de tweede editie van Dream’s Chebeb werden 15 projecten geselecteerd. Projecten die elk op de website zijn te ontdekken. Met de steun van Stichting DOEN is Leila alweer bezig met de voorbereiding van de derde editie.

“Zonder de steun van DOEN was Dream’s Chebeb niet mogelijk geweest. DOEN is als een goede vriend die hand in hand met je meeloopt en helpt een mooie droom te realiseren. We kunnen ons nu richten op ons voornaamste doel: de realisatie van een derde editie en vooral ook het verwezenlijken van 24 projecten in de 24 regio’s van Tunesië, om zo nog meer jongeren een nieuw leven te geven.”

Stichting DOEN ondersteunt Resist’Art vanuit het programma Cultuur en Media Internationaal. Vanuit dit programma financieren wij lokale organisaties in Noord-, Oost- en West-Afrika die meer vrije ruimte voor verbeelding creëren en zo de culturele sector versterken.

2e editie Dream's Chebeb