Cultuur en Media Internationaal

Pour le francais, cliquez-ici

Vrije ruimte voor verbeelding

DOEN gelooft in de impact van kunst en cultuur. Wij ondersteunen lokale organisaties in Noord-, Oost- en West-Afrika die meer vrije ruimte voor verbeelding creëren en zo de culturele sector versterken. We geven ze vertrouwen en een lange adem. Daarbij staan we open voor alle disciplines en activiteiten. We bieden perspectief door ze te verbinden met andere initiatieven of kunstenaars, wat vaak leidt tot verfrissende invalshoeken of nieuwe samenwerkingen.

Ondersteuning DOEN

Het vergroten van de vrije ruimte voor verbeelding, waarbij iedereen kan meedoen en waar het gemeenschappelijke voorop staat, zijn belangrijke uitgangspunten binnen het internationale cultuur programma. Afweging van aanvragen gebeurt op basis van urgentie en meerwaarde van een project binnen de culturele sector in het betreffende land of de bijdrage die het levert aan samenwerking en vernieuwing in de sector in een hele regio.

In de Arabische regio werkt DOEN samen met de organisaties Culture Resource en het Arab Fund for Arts and Culture (AFAC). DOEN financiert in deze landen nog heel beperkt direct projecten of organisaties. Culture Resource en AFAC beschikken over meer contextinformatie en kunnen daarom effectiever financieren in deze politiek instabiele regio. Culture Resource ondersteunt de opbouw van de culturele infrastructuur in de Arabische wereld via het Abbara programma. Het programma is een mix uit cultural management en institutionele financiering. De organisatie is een belangrijke steunorganisatie voor kleine culturele initiatieven in de Arabische landen in transitie. AFAC is een fonds en vertrekt subsidies aan jonge kunstenaars en cultuurinitiatieven in de hele Arabische regio.

Op het gebied van Media Internationaal werkt DOEN vanaf 2014 via het Media Development Investment Fund. Vrije en kritische media zijn onmisbaar voor een pluriforme maatschappij. MDIF is een investeringsfonds dat financiering verstrekt aan onafhankelijke nieuwsmedia in landen waar de persvrijheid niet vanzelfsprekend is. MDIF richt zich op kranten, radiostations en tv-bedrijven in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa. Door middel van financiële ondersteuning, training en advies worden deze mediaorganisaties versterkt.

Voorbeelden

Aanvraag doen

Wil je een aanvraag doen? Lees dan eerst de criteria van dit programma.  
Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact op met Faresia Abdoelaziz via [email protected]