Vernieuwende Bewonersinitiatieven

Ruimte voor bewonersinitiatieven

Steeds vaker nemen actieve burgers zelf het heft in handen om zich in te zetten voor hun buurt of gemeenschap. Zij willen dat álle bewoners zich thuis voelen in hun buurt of gemeenschap en daaraan zelf een bijdrage kunnen leveren.

Deze vernieuwende bewonersinitiatieven zijn creatief en ondernemend, hebben lokaal draagvlak en bereiken diverse groepen mensen. Meer gemeenschapszin en je welkom voelen, daar draait het om. Dat gebeurt op verschillende manieren: ontmoetingsplekken voor en door de buurt, buurtcoöperaties en bewonersbedrijven. DOEN gelooft dat deze initiatieven de onderlinge samenhang in de maatschappij versterken en bijdragen aan meer betrokkenheid van mensen bij elkaar en bij hun omgeving.

Ondersteuning DOEN

DOEN steunt vernieuwende bewonersinitiatieven waarbij een actieve rol van bewoners centraal staat. Voorlopers met een ondernemende en duurzame benadering en een creatieve, innovatieve en verrassende aanpak.

DOEN biedt hen rechtstreekse ondersteuning in de vorm van subsidies, leningen, garanties of investeringen.  Voorbeelden zijn:

Lokaal-O: Een plek voor en door Barinezen

In Baarn is nog weinig sociale cohesie tussen buurtbewoners onderling en er ontstaat niet zomaar gemeenschapskracht. De creatieve en inclusieve ontmoetingsplek Lokaal-O voorziet in een belangrijke behoefte voor verschillende mensen. Het is een plek voor iedereen, met activiteiten die het verschil maken in het leven van mensen. Bij Lokaal-O is iedereen welkom zonder direct een stempel te krijgen of in een bepaalde doelgroep geplaatst te worden.

Selwerd: Maakt de wijk mooier en beter

Het Wijkbedrijf Selwerd is voor en door bewoners van de wijk Selwerd in Groningen. Het wijkbedrijf is de plek in de wijk waar bewoners terecht kunnen om zichzelf, elkaar en de wijk vooruit te helpen. Vanuit samenwerking en verbinding voeren de bewoners activiteiten uit om Selwerd beter en mooier te maken. Het is naast een ontmoetingsplek een plek om te participeren door maatschappelijk actief te zijn als vrijwilliger, klussen voor anderen te doen of een participatiebaan te vervullen.

Andere initiatieven

Aanvraag doen

Wil je een aanvraag doen? Lees dan eerst de criteria van dit programma.  
Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact op met Alianke van de Wal via [email protected]