Met de quick scan kun je testen of jouw initiatief eventueel in aanmerking komt voor ondersteuning.

Let wel; de quick scan biedt geen garantie voor financiering. Mocht de uitkomst positief zijn dan adviseren wij je alsnog goed naar de criteria en uitsluitingen te kijken.

Zorg ervoor dat je aanvraag vier maanden voor de start van het project bij Stichting DOEN binnen is om in aanmerking te komen voor financiering. Bekijk de criteria voor alle uitsluitingen
DOEN kan geen organisaties ondersteunen die al beneficient zijn van een van de drie goededoelenloterijen.
Vanuit de wens, politiek en religieus neutraal te blijven, komen initiatieven met een politieke of religieuze doelstelling of focus niet in aanmerking voor ondersteuning door Stichting DOEN.
DOEN ondersteunt geen initiatieven die een louter commerciële doelstelling nastreven.
DOEN ondersteunt geen overheidsinitiatieven.
Heeft jouw initiatief betrekking op één of meer van de volgende onderwerpen?
 1. Opzichzelfstaand (wetenschappelijk) onderzoek, debatten, seminars, congressen, symposia en conferenties.
 2. Bewustwordingscampagnes/activiteiten, Regulier onderwijs (expliciet educatieve projecten en lespakketten).
 3. Gezondheidszorg, zorgverlening, eerste lijns hulpverlening (met inbegrip van rechtshulp en reclassering), sanitatie en (drink)water projecten.
 4. Noodhulp.
 5. Studiebeurzen, stages, studiereizen, studentenuitwisselingen, opzichzelfstaande studentenactiviteiten, groepsreizen, (kinder)vakantie(kampen) en (dag) excursies.
 6. Jubilea en andere festiviteiten, op zichzelf staande (buurt) activiteiten, feesten, benefiet concerten en (pop)festivals.
 7. Opzichzelfstaande restauraties en bouwactiviteiten waaronder renovaties en verbouwingen, aanschaf van materialen, apparatuur, transportmiddelen, inventaris (bijv. computers, kantoorinrichting).
Helaas, dit onderwerp valt buiten de criteria van Stichting DOEN.
Helaas, DOEN ondersteunt uitsluitend deze onderwerpen. Lees onze criteria nog een keer goed na.

Circulair Ondernemen

Heeft jouw initiatief betrekking op het volgende:
 1. Het opzetten of uitvoeren van certificeringtrajecten. 
 2. Het verbeteren van levensomstandigheden, zogenaamde ‘Livelyhood projecten
Helaas, deze activiteit valt buiten de criteria van Stichting DOEN. Lees deze criteria nog een keer goed na.
Helaas, deze activiteit valt buiten de criteria van Stichting DOEN. Lees deze criteria nog een keer goed na.
Voldoet jouw initiatief aan de volgende criteria?
 1. Het initiatief  is van een organisatie met een innovatief business model en met een ecologische (en/ of sociale) doelstelling. Winst is daarbij een middel.
 2. Het initiatief betreft een vraag gedreven aanpak, opgezet met alle relevante stakeholders en ingebed in de lokale context.
 3. Het initiatief is vernieuwend en de sociale en/of ecologische impact ervan is structureel.
 4. Een concept dat voorbij de onderzoeksfase is en zich in een pilotfase of fase van vroege marktintroductie bevindt.
 5. De initiatiefnemer is in staat om met het initiatief een voorbeeldfunctie te vervullen voor de sector.
 6. Het initiatief wordt uitgevoerd in Nederland en Oost-Afrika.
Helaas, deze activiteit valt buiten de criteria van Stichting DOEN. Lees deze criteria nog een keer goed na.
Jouw initiatief komt mogelijk in aanmerking voor financiering vanuit het programma Circulair Ondernemen.

Voedselsystemen

Heeft jouw initiatief betrekking op het volgende? 
 1. Het opzetten of uitvoeren van certificeringstrajecten.
 2. Enkel gericht op productniveau.
 3. Voornamelijk gericht  op dierenwelzijn.
 4. Politieke of bewustwordingscampagnes.
 5. Kweekvlees of genetische modificatie dat voornamelijk een biotechnologische grondslag heeft.
 6. Puur gericht op het verbeteren van levensomstandigheden, zogenaamde ‘Livelyhood- projecten’.
Voldoet jouw initiatief aan alle onderstaande criteria?
 1. Het initiatief is van een organisatie met een innovatief business model gericht op een duurzaam voedselsysteem. Winst is daarbij een middel.
 2. Het initiatief draagt bij aan onder andere: verandering in productie/opslag, minder verspilling, eerlijke handelsrelaties en ketensamenwerking, lokaal en korte ketens, verandering in voedingspatronen van consumenten en/of een circulaire aanpak.
 3. Het initiatief betreft een vraag gedreven aanpak, opgezet met alle relevante stakeholders en ingebed in de lokale context.
 4. Het initiatief is vernieuwend en de ecologische impact ervan is structureel.
 5. Een concept dat voorbij de onderzoeksfase is en zich in een pilotfase of fase van vroege marktintroductie bevindt.
 6. De initiatiefnemer is in staat om met het initiatief een voorbeeldfunctie te vervullen voor de sector.
 7. DOEN richt zich voornamelijk op initiatieven die worden uitgevoerd in Nederland en Oost-Afrika.
 8. Het initiatief biedt mogelijkheid tot replicatie en/of opschaling.
Helaas, deze activiteit valt buiten de criteria van Stichting DOEN. Lees deze criteria nog een keer goed na.
Jouw initiatief komt mogelijk in aanmerking voor financiering vanuit het programma Duurzaam Voedsel Systeem.
Helaas, deze activiteit valt buiten de criteria van Stichting DOEN. Lees deze criteria nog een keer goed na.

Duurzame energie

Helaas, DOEN richt zich binnen Duurzame Energie op energiebesparing en/of het opwekken van duurzame energie voor huishoudens en MKB.
Helaas, het initiatief valt buiten de criteria van Stichting DOEN. Lees deze criteria nog een keer goed na.

Jouw initiatief komt mogelijk in aanmerking voor financiering binnen het programma Duurzame Energie.

Nieuwe Economie

Helaas, DOEN richt zich niet op deze activiteit. Lees de pagina 'Wat we DOEN' nog eens door.
Voldoet jouw initiatief aan de volgende criteria?
 1. Het betreft de ontwikkeling van vernieuwende modellen en concepten die systeemverandering beogen, met een lange termijnimpact.
 2. Het beantwoordt door middel van het uitvoeren van concrete activiteiten aan een aantoonbare behoefte
 3. Het verbindt groene en sociale aspecten
 4. Het richt zich op verschillende  stakeholders, lokaal en internationaal en op nieuwe processen voor co-creatie, samenwerking en eigendom.
 5. Het biedt mogelijkheid tot replicatie en/of opschaling
 6. De initiatiefnemer is in staat om met het initiatief een voorbeeldfunctie te vervullen voor de sector.

Helaas, het initiatief valt buiten de criteria van Stichting DOEN. Lees deze criteria nog eens goed na.
Jouw initiatief komt mogelijk in aanmerking voor financiering vanuit het programma Nieuwe Economie.

Duurzaam Ondernemen

Voldoet jouw initiatief aan alle onderstaande criteria?
 1. Het betreft een organisatie met een innovatief business model en met een ecologische (en/ of sociale) doelstelling en winst is daarbij een middel
 2. Het betreft een vraag gedreven aanpak, opgezet met alle relevante stakeholders en ingebed in de lokale context.
 3. Het  is vernieuwend en de sociale en/of ecologische impact ervan is structureel.
 4. Het is eeen concept dat voorbij de onderzoeksfase is en zich in een pilotfase of fase van vroege marktintroductie bevindt.
 5. De initiatiefnemer is in staat om met het initiatief een voorbeeldfunctie te vervullen voor de sector.

Helaas, het initiatief valt buiten de criteria van Stichting DOEN. Lees deze criteria nog eens goed na.
Jouw initiatief komt mogelijk in aanmerking voor financiering vanuit het programma Duurzaam Ondernemen.

Sociaal Ondernemen

Helaas, sociale ondernemingen ondersteunt DOEN met de bijdrage van de VriendenLoterij. Deze loterij ondersteunt uitsluitend organisaties in Nederland.
Helaas, sociale ondernemingen ondersteunt Stichting DOEN alleen indien er een verdienmodel aan ten grondslag ligt.
Helaas, het initiatief valt buiten de criteria van Stichting DOEN. Lees deze criteria nog eens goed na.
Jouw initiatief komt mogelijk in aanmerking voor financiering binnen het programma Sociaal Ondernemen.

Vernieuwende Bewonersinitiatieven

Helaas, initiatieven ter bevordering van  sociale cohesie ondersteunt Stichting DOEN met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij uitsluitend in Nederland.
Voldoet jouw initiatief aan alle onderstaande criteria?
 1. Levert het initiatief een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van openbare ruimte en aan de onderlinge betrokkenheid van bewoners?
 2. Heeft het initiatief een eigenzinnige, verrassende, creatieve aanpak en kenmerkt het zich door een actieve rol van de bewoner/burger?
 3. Is het initiatief  goed ingebed in de omgeving en beschikt het over aantoonbaar draagvlak?
 4. Zet het initiatief in op onverwachte dwarsverbanden die groepen en mensen samenbrengen die elkaar niet snel spontaan opzoeken?
Helaas, het initiatief valt buiten de criteria van Stichting DOEN. Lees deze criteria nog eens goed na.
Jouw initiatief komt mogelijk in aanmerking voor financiering vanuit het programma Vernieuwende Bewonersinitiatieven.

Cultuur en Media

Vanaf januari 2016 brengt Stichting DOEN de ondersteuning van kunst- en cultuurprojecten in Nederland onder in het nieuwe BankGiro Loterij Fonds. Ga naar www.bankgiroloterijfonds.nl voor meer informatie over het fonds en het doen van een aanvraag.
Stichting DOEN ondersteunt het Media Development Investment Fund om de toegang tot vrije media te vergroten. Individuele media aanvragen worden door DOEN niet meer ondersteund.
Is het initiatief van een organisatie uit:
 1. Europa
 2. Verenigde Staten
 3. Australië
 4. Oceanië
Helaas, het initiatief valt buiten de criteria van Stichting DOEN. Lees deze criteria nog eens goed na.
Heeft het initiatief betrekking op een van onderstaande:
 1. Een initiatief dat een structurele bijdrage levert aan de ontwikkeling van creativiteit via o.a. training, productie en/of distributie van de kunsten.
 2. Het initiatief vergroot de diversiteit ten opzichte van het bestaande aanbod in de betreffende sectoren.
Helaas, het initiatief valt buiten de criteria van Stichting DOEN. Lees deze criteria nog eens goed na.
Jouw initiatief komt mogelijk in aanmerking voor financiering vanuit het programma Cultuur en Media Internationaal.