Leeszaal Rotterdam West

Leeszaal Rotterdam West is een ontmoetingsplek opgericht in een daarvoor leegstaande hamam in Rotterdam West. Een plek die is ontstaan als antwoord op het sluiten van twee bibliotheken in de wijk. Bewoners zagen met het sluiten locaties verdwijnen die zowel sociaal als cultureel een belangrijke rol in de wijk vertolkten. Met input van de buurt is in 2013 uiteindelijk een sfeervolle lees-, leer-, experimenteer- en ontmoetingsplek geboren.

Met een grote boekencollectie, de inzet van een grote groep enthousiaste vrijwilligers en activiteiten georganiseerd voor en door de buurt, heeft Rotterdam West weer een plek teruggekregen waar bewoners samenkomen, leren, lezen, experimenteren en elkaar ontmoeten.