De Nijmeegse wijk Lindenholt stond bekend als ‘de vergeten (buiten) wijk aan de andere kant van het kanaal’. Maar initiatiefnemers Jorine de Bruin en Janneke Wijdeveld hebben dat veranderd. Vanuit hun opgedane ervaring met hun project KunstExpress - waardoor ze al een netwerk in de wijk hebben van gezinnen, kunstenaars, maatschappelijk werk en scholen - transformeerden zij een verwaarloosde boerderij tot bruisend ontmoetingspunt De Broederij.

Nu is de Broederij een creatieve, ecologische broedplaats in Lindenholt waar buurtbewoners, samen met ondernemers uit de creatieve sector, buurtinitiatieven realiseren voor jong en oud, voor binnen en buiten, allemaal gericht op kunst, cultuur en natuur. Lokale ondernemers werken in De Broederij aan wijkgerichte projecten of aan hun eigen onderneming. Bedrijven kunnen bij De Broederij terecht voor creatieve brainstormsessies, inspiratiedagen en vergaderingen.

Wijkinitiatief De Broederij brengt mensen samen, stimuleert creativiteit en bevordert betrokkenheid in de wijk. DOEN steunt De Broederij, omdat zij ervoor zorgt dat mensen zich weer verbonden voelen met hun buurt, hun wijk en hun stad.

Organisatie Stichting De Broederij
Uit de bijdrage van: Nationale Postcode Loterij