Waarom zijn bewonersinitiatieven belangrijk voor een sociale samenleving?

Steeds vaker nemen buurtbewoners het heft in eigen handen en zetten zij zich samen in voor de ontwikkeling van hun buurt of gemeenschap. Zij willen dat álle bewoners zich er thuis voelen en daaraan zelf een bijdrage kunnen leveren. Zij creëren vernieuwende, ondernemende en creatieve plekken waar mensen met uiteenlopende achtergronden elkaar leren kennen en van elkaar kunnen leren. Dat gebeurt op verschillende manieren: ontmoetingsplekken voor en door de buurt, buurtcoöperaties en bewonersbedrijven. DOEN gelooft dat deze ontmoetingsplekken de onderlinge samenhang in de maatschappij versterken en bijdragen aan meer betrokkenheid van mensen bij elkaar en bij hun buurt.
Ben je benieuwd wat voor initiatieven kunnen rekenen op de steun van DOEN? Bekijk deze voorbeelden dan eens.

Iedereen is hier welkom

THUIS is een veelzijdige en onverwachte ontmoetingsplek in het centrum van Wageningen. Initiatiefneemsters Tutku Yuksel en Elsje van de Weg, wilden meer saamhorigheid creëren en meer levendigheid in de stad. Het centrale thema van THUIS is ‘delen’. Bewoners, (internationale) studenten, ouderen, kunstenaars, iedereen is er welkom. Tutku: “De deur van de woonkamer staat altijd open, maar we hebben ook een programmering in de vorm van workshops en discussieavonden. Het gaat om creativiteit, delen en nieuwsgierigheid.” Meer informatie over THUIS vind je hier.

Een plek waar buren samen dromen kunnen realiseren
Dat is broedplaats het Vogelnest in Dordrecht; een ontmoetingsplaats voor iedereen die de wijk Vogelbuurt mooier, creatiever en gezelliger wil maken. Buurtbewoners ontmoeten elkaar bij creatieve en sociale activiteiten zoals samen koken, tuinieren in de moestuin of naaien. Onlangs opende het Vogelnest ook een koffiebar op het Vogelplein, die bemand wordt door buurtbewoners. Door al deze de activiteiten wordt de buurt aantrekkelijker en voelen bewoners zich meer betrokken bij elkaar en de buurt.

Tuincentrum De Tuinkabouter als groene ontmoetingsplek
In het dorp Oranje in Drenthe worden de kassen van voormalig tuincentrum ‘De Tuinkabouter’ omgetoverd tot een creatieve ontmoetingsplek door en voor bewoners uit  het dorp en omgeving. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd zoals muziekoptredens, exposities, buurtdiners, workshops en cursussen die ervoor zorgen dat verschillende groepen mensen elkaar ontmoeten wat een positieve impuls geeft aan het dorp.

Enkele andere voorbeelden

Vernieuwende bewonersinitiatieven
DOEN is altijd opzoek naar vernieuwende bewonersinitiatieven waarbij een actieve rol van bewoners centraal staat. Dit hoeft niet altijd een fysieke ontmoetingsplek te zijn, het kan ook een manier zijn om mensen elkaar te laten ontmoeten. We vinden het belangrijk dat je hierbij een ondernemende benadering hebt en dat het duurzaam is: dus niet een eenmalige actie of initiatief. Verder houden we van een creatieve, innovatieve en verrassende aanpak.

Aanvraag DOEN? Lees hiervoor ook de criteria van het programma, deze staan bij criteria Sociale initiatieven.
Wil je meer weten of heb je een vraag? Mail dan naar Alianke van de Wal via alianke@doen.nl

Het programma Nieuwe Ontmoetingsplekken is in 2012 geëvalueerd door Sandra Trienekens en Jan Willem Duyvendak. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de publieksversie van het onderzoek:

Teammedewerker

Alianke van de Wal
Alianke van de Wal

Special Sociaal