Sociaal ondernemen, wat is dat nou precies?

Wat DOEN betreft zijn dit ondernemingen die zich inzetten voor economische en maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen mensen in de Nederlandse samenleving. Wij geloven dat het voor iedereen mogelijk is actief deel te nemen aan de maatschappij. Helaas staan er nog te veel mensen aan de zijlijn. Het ontbreekt ze bijvoorbeeld aan opleiding, kwalificaties en een (sociaal) netwerk. Of mensen ervaren bijvoorbeeld barrières vanwege psychische of lichamelijke beperkingen, waardoor zij niet volwaardig aan de huidige, complexe samenleving kunnen deelnemen. Sociale ondernemingen bieden deze mensen een kans om weer volop mee te doen. Ben je benieuwd wat voor ondernemingen kunnen rekenen op de steun van DOEN? Bekijk deze voorbeelden dan eens.

Er zit zoveel talent op de bank

Bij Koeckebackers werken jongvolwassen die moeilijk aan het werk komen. Ze krijgen er een ontwikkeltraject in de bakkerij of in de bar. Zo hebben deze jongeren meer kansen op een betaalde baan. “Hoe kan het zijn dat er zoveel talent op de bank zit, niet aan het werk is en toch een hele waardevolle rol kan vervullen op de arbeidsmarkt?”, vroeg Joep Lange, een van de oprichters, zich af. “Wij dromen van een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn en talent gezien wordt.“

Een betaalde baan is belangrijk
Ongeveer driekwart van de mensen met autisme heeft geen betaalde baan. Dat komt omdat zij vaak niet begrepen worden op het werk. Addy Borst, directeur van Carapax IT, wil juist deze groep mensen een werkplek bieden. “Ook zij hebben recht op een plek in de maatschappij en een betaalde baan is daarbij belangrijk.” De onderneming biedt een breed dienstenaanbod aan het bedrijfsleven en wil daarmee ook de huiver bij opdrachtgevers om mensen met autisme in te schakelen, wegnemen.
Meer informatie over Carapax IT vind je hier.

Samen werken aan een bijzonder product
In het naaiatelier van Van Hulley maken vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt van gedragen overhemden nieuwe, hippe boxerhorts. De vrouwen willen graag werken, maar hebben nog niet de benodigde papieren voor hun ambitie op de arbeidsmarkt. Bij Van Hulley doen ze werkervaring op en volgen ze een opleiding. De boxers die worden gemaakt zijn van hoge kwaliteit en zitten ontzettend lekker. Bovendien zijn ze dus met liefde handgemaakt! Van Hulley combineert sociaal en duurzaam ondernemen. Initiatiefneemster Jolijn Creutzberg zegt hierover: “Van Hulley past precies in deze tijd, waarin we meer aandacht hebben voor duurzaamheid en voor verantwoorde productie. Van Hulley verkoopt een bijzonder product en levert daarmee een prachtige maatschappelijke bijdrage!”

Meer voorbeelden:

Zorg voor een verdienmodel
Wat je bij al deze sociale ondernemingen terugziet, is dat zij naast het sociale doel óók een financieel gezonde organisatie zijn. Ze zijn zowel sociaal als commercieel. Er is dus sprake van een verdienmodel. De eigen inkomsten waarborgen de voortgang van de onderneming en zorgen ervoor dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Deze ondernemende werkwijze is voor het programma Sociaal ondernemen van DOEN een belangrijk criterium. En heb je naast het sociale aspect ook aandacht voor ecologische duurzaamheid: dan heb je helemaal onze aandacht!

Aanvraag DOEN? Lees hiervoor ook de criteria van het programma, deze staan bij criteria Sociale initiatieven.

Wil je meer weten of heb je een vraag? Mail dan naar Karin Hoekstra via karin@doen.nl

Evaluatie
In 2014 heeft onderzoeksbureau NewForesight het programma Sociaal Ondernemen geëvalueerd.

Teammedewerker

Karin Hoekstra
Karin Hoekstra

Bijvoorbeeldboekje