Wat is Sociaal ondernemen?

Wat DOEN betreft is dit ondernemen op een sociale en eerlijke manier voor mens en maatschappij. Deze ondernemers zetten zich in voor economische en maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen mensen in de samenleving. Zij hebben aandacht voor mensen die moeilijk aan werk komen, zoals bijvoorbeeld mensen met een beperking of nieuwe Nederlanders.

Inclusie is nog altijd niet de norm, maar dit is wel het doel van DOEN. Het moet voor iedereen mogelijk zijn actief deel te nemen aan de maatschappij. Maar helaas staan er nog teveel mensen aan de zijlijn. Het ontbreekt hen bijvoorbeeld aan opleiding, kwalificaties of een (sociaal) netwerk.  Of mensen ervaren barrières vanwege psychische of lichamelijke beperkingen, waardoor zij niet volwaardig aan de huidige, complexe samenleving kunnen deelnemen. Sociale ondernemingen bieden deze mensen dagbesteding of een leer/werkplek waardoor zij weer de kans krijgen om mee te doen.
Benieuwd naar wat voor ondernemingen DOEN ondersteunt? Bekijk dan eens deze voorbeelden:

Er zit zoveel talent op de bank

Bij Koeckebackers werken jongvolwassen die moeilijk aan het werk komen. Ze krijgen er een ontwikkeltraject in de bakkerij of in de bar. Zo hebben deze jongeren meer kansen op een betaalde baan. “Hoe kan het zijn dat er zoveel talent op de bank zit, niet aan het werk is en toch een hele waardevolle rol kan vervullen op de arbeidsmarkt?”, vroeg Joep Lange, een van de oprichters, zich af. “Wij dromen van een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn en talent gezien wordt.“

Een betaalde baan is belangrijk
Ongeveer driekwart van de mensen met autisme heeft geen betaalde baan. Dat komt omdat zij vaak niet begrepen worden op het werk. Addy Borst, directeur van CarapaxIT wil juist deze groep mensen een werkplek bieden. “Ook zij hebben recht op een plek in de maatschappij en een betaalde baan is daarbij belangrijk.” De onderneming biedt een breed dienstenaanbod aan het bedrijfsleven en wil daarmee ook de huiver bij opdrachtgevers om mensen met autisme in te schakelen, wegnemen.

Flower Family; Flowering a better world!
Flower Family wil laten zien dat je ook in de bloemensector een gezond bedrijf kan opzetten op een sociale en duurzame manier. Flower Family biedt particulieren en bedrijven bloemenabonnementen aan van duurzaam gekweekte bloemen. De boeketten worden samengesteld in de Flower Factory in Aalsmeer waar mensen die moeilijk aan het werk komen een betaalde baan wordt aangeboden. Hierdoor kunnen zij zich ontwikkelen en bouwen zij een sociaal netwerk op. Meer over deze kleurrijke, sociale ondernemer vind je op hun website.

Meer voorbeelden:

Sociaal ondernemen en inclusie
Ben je een sociale ondernemer die in oplossingen denkt en die mensen een waardevolle plek in de maatschappij wil bieden? Is jouw onderneming gericht op arbeids- en/of maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen in de samenleving? En ligt er een verdienmodel ten grondslag aan jouw onderneming? Dan komen we graag in contact met jou!

Aanvraag DOEN?
Lees hiervoor ook de criteria van het programma, deze staan bij criteria Sociale initiatieven.
Wil je meer weten of heb je een vraag? Mail dan naar Tessa Geertsema via tessa@doen.nl

Evaluatie
In 2014 heeft onderzoeksbureau NewForesight het programma Sociaal Ondernemen geëvalueerd.


Impactcase Ctalents
"Voor Ctalents was ik aan het overleven, nu ben ik aan het leven."

Teammedewerker

Tessa Geertsema
Tessa Geertsema

Special Sociaal