Waarom zijn creatieve, innovatieve en verrassende ontmoetingsplekken in de buurt belangrijk?

Deze plekken zorgen ervoor dat buurtgenoten met verschillende achtergronden elkaar leren kennen en van elkaar kunnen leren. DOEN gelooft dat deze ontmoetingsplekken de onderlinge samenhang in de maatschappij versterken en bijdragen aan meer betrokkenheid. Het gebeurt steeds vaker dat buurt- of wijkbewoners zich samen inzetten voor de ontwikkeling van hun buurt of gemeenschap. Zij willen dat alle bewoners zich er thuis voelen en daaraan zelf een bijdrage kunnen leveren. Ben je benieuwd wat voor ontmoetingsplekken kunnen rekenen op de steun van DOEN? Bekijk deze voorbeelden dan eens.

Iedereen is hier welkom

THUIS is een veelzijdige en onverwachte ontmoetingsplek in het centrum van Wageningen. Initiatiefneemsters Tutku Yuksel en Elsje van de Weg, wilden meer saamhorigheid creëren en meer levendigheid in de stad. Het centrale thema van THUIS is ‘delen’. Bewoners, (internationale) studenten, ouderen, kunstenaars, iedereen is er welkom. Tutku: “De deur van de woonkamer staat altijd open, maar we hebben ook een programmering in de vorm van workshops en discussieavonden. Het gaat om creativiteit, delen en nieuwsgierigheid.” Meer informatie over THUIS vind je hier.

Cultuur en buurtactiviteiten in voormalig Badhuis
In het voormalige Volksbadhuis in Haarlem is een veelzijdige ontmoetingsplek voor de buurt gevestigd. Een groep bewoners en ondernemers hebben de handen ineen geslagen om het leegstaande monumentale badhuis voor de buurt te behouden. In het Badhuis zit onder andere een Badhuiscafé en er worden culturele activiteiten georganiseerd, voor én door de buurt! Zo wordt de sociale samenhang in de buurt verbeterd.

Sint-Jan Kloosterburen
In het dorp Kloosterburen in Groningen zit sinds 2015 de centrale ontmoetingsplek Bruisend Olde Heem. Er worden voor en door de buurt creatieve activiteiten georganiseerd, er is een dorpswinkeltje, een bibliotheek en een zorgsteunpunt. Kortom, Bruisend Olde Heem is een plek waar bewoners van alle leeftijden en achtergronden met elkaar in contact komen. En dat is belangrijk om de leefbaarheid in deze krimpregio te behouden voor in de toekomst. DOEN steunt Sint-Jan omdat zij op creatieve wijze aan de slag gaat om de gevolgen van krimp in het dorp Kloosterburen tegen te gaan en bewoners laat zien hoe men zelf aan de leefbaarheid kan bijdragen!

Wees creatief maar ook duurzaam
Nieuwe Ontmoetingsplekken wil betrokken gemeenschappen die zich inzetten voor elkaar en de buurt realiseren en versterken. Je ziet in de voorbeelden dat het niet per se om een fysieke plek hoeft te gaan, het kan ook een manier zijn om mensen elkaar te laten ontmoeten. We vinden het belangrijk dat je hierbij een ondernemende benadering hebt en dat het duurzaam is: dus niet een eenmalige actie of initiatief. Verder houden we van een creatieve, innovatieve en verrassende aanpak!

Het programma Nieuwe Ontmoetingsplekken is in 2012 geëvalueerd door Sandra Trienekens en Jan Willem Duyvendak. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de publieksversie van het onderzoek:

Enkele andere voorbeelden

Aanvraag DOEN? Lees hiervoor ook de criteria van het programma. Deze staan bij criteria Sociale initiatieven.
Wil je meer weten of heb je een vraag? Mail dan naar Alianke van de Wal via alianke@doen.nl

Teammedewerker

Alianke van de Wal
Alianke van de Wal

Bijvoorbeeldboekje: