13 oktober 2017
nieuws

Gisteren kondigde Shell aan dat zij The New Motion overnemen. The New Motion zorgt als marktleider voor een nieuwe beweging op het gebied van elektrisch rijden in Nederland. Zij regelen zowel invoer van elektrische auto’s, dienstverlening als infrastructuur. Binnen acht jaar tijd heeft The New Motion 30.000 laadpalen in Europa neergezet en hun klanten toegang geboden tot 50.000 laadpalen in Europa. De door Shell ingeslagen koers maakt het mogelijk om dit de komende jaren in snel tempo op te schalen. Door deze opschaling wordt schoon elektrisch rijden beter toegankelijk en beschikbaar voor iedereen.

Stichting DOEN heeft zichzelf ten doel gesteld om transities aan te jagen. Daartoe ondersteunt DOEN pionierende ondernemersmet baanbrekende ideeën voor een groene, creatieve en sociale samenleving. Een van de doelen van DOEN is sterke vermindering van CO2 uitstoot om klimaatverandering tegen te gaan en de aarde leefbaar te houden. Daarom is ook vanaf de start The New Motion gesteund via DOEN Participaties, de investeringsarm van DOEN.

Nieuwsbericht The New Motion