Aan de start van dit jaar spraken wij de wens uit om meer dan ooit duidelijk te maken dat een nieuw voedselsysteem noodzakelijk is. Een systeem waarin we verspilling tegengaan, meer plantaardig eten en hierdoor het klimaat minder belasten. Klimaat & Voedsel als speerpunt voor 2019. Om dit waar te maken zoeken en steunen we vanuit de bijdrage van de Postcode Loterij zoveel mogelijk voedselpioniers, en met succes. Maar ook op de andere terreinen waar DOEN financiert gebeurt veel in relatie tot dit thema. Een kleine greep uit de mooie projecten die wij tot nu toe (mede) mogelijk maken:

  • Zokanhetook! Is een grootschalige meerjarige campagne van de Green Protein Alliance (GPA) die plantaardig eten stimuleert en hiervoor praktische tips en alternatieven aanreikt. Wie weet heb je hun mooie Billboards al zien hangen op stations of in de stad. En neem vooral ook een kijkje op hun website voor inspiratie en recepten!
  • Kunstenaar Arne Hendriks gaat gedurende 1,5 jaar als artist-in-residence (als tijdelijke ‘bewoner’) ervaring opdoen bij het Eiwit transitie programma van de Wageningen University Research (WUR). Dit zal leiden tot diverse uitingen, waaronder een serie dialogen tussen sleutelfiguren in het eiwitdebat, experimentele kooklessen, een blog en een publicatie.
  • Soja is de meest bekende vleesvervanger. Echter, deze wordt vooral uit het buitenland geïmporteerd, terwijl andere alternatieven zoals veldbonen goed in Nederland geteelt kunnen worden. Food Lab Pulses koppelt telers en verwerkers aan ontwerpers. Vijf trio’s werken vanaf november 2019 een jaar samen om tot innovatieve oplossingen te komen, die erop gericht zijn om de lokale eiwitteelt aantrekkelijker te maken en zo een duurzaam alternatief te bieden.
  • De Wilde Keuken is een theatrale ‘rondreis’. Jonge Rotterdammers gaan hun verbeelding inzetten om anders naar eten te kijken. Ze beleven en verbeelden vroeger, nu en de toekomst van eten. Op basis daarvan ontwikkelt Maas een theatrale ervaring met een vijftal kokacteurs en een groot aantal MBO stagiaires, voor iedereen vanaf 12 jaar. In augustus en september 2020 is De wilde keuken open voor publiek. Een combinatie van theater, dans en installaties, maar ook filosofie, veranderkunde, land- en tuinbouw.

Kortom, er wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken hoe we op een andere manier met ons voedsel om kunnen gaan. Zonder dat we de aarde tekort doen. Dit doen we vanuit zowel onze groene als onze sociale en creatieve programma's.

Vanuit de groene programma’ s zijn we in het bijzonder op zoek naar vernieuwende initiatieven die inzetten op de eiwittransitie: op naar een duurzame en gezonde (50/50) balans tussen de plantaardige en dierlijke eiwitten op ons bord.

Onze sociale partners spelen een belangrijke rol in het betrekken van kwetsbare groepen,o.a in relatie tot de eiwittransitie en een gezonde en duurzame voedselomgeving.

De creatieve voorlopers tot slot gebruiken als geen ander de kracht van de verbeelding om jou en mij aan het denken te zetten over ons eetgedrag en motiveren ons het anders te doen.

Daarnaast leent het thema Klimaat & Voedsel zich goed voor samenwerkingen tussen partners die actief zijn binnen verschillende werkterreinen. Zo bundelen we de krachten om een van de grootste uitdagingen van deze tijd aan te gaan.