Hoe het begon
DOEN financiert al jaren tal van duurzame energie initiatieven en constateert dat er méér nodig is. Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is onverminderd groot en de overgang naar een duurzame energievoorziening gaat veel te langzaam: Nederland loopt ver achter in de energietransitie van fossiele naar duurzame energie.
Het SER-energieakkoord heeft duidelijk gemaakt dat alle mogelijke krachten gebundeld moeten worden om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen: het aandeel hernieuwbare energieopwekking in Nederland, wat nu op 5,5 procent staat, moet groeien naar 14 procent in 2020. Daarnaast moet op grote schaal energie bespaard worden.

Droomfonds
DOEN heeft in 2011 samen met het Klimaatbureau en de Natuur- en Milieufederaties het initiatief genomen tot ‘We Generate’. Met dit initiatief willen deze partijen de energietransitie versnellen. Ze ontvingen hiervoor vanuit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij, een fonds waaruit initiatieven worden gefinancierd die een werkelijke doorbraak kunnen veroorzaken op weg naar een mooiere en schonere wereld, 13,5 miljoen euro.

Wat begon met een droom van Stichting DOEN, het Klimaatbureau en de Natuur- en Milieufederaties (‘We Generate’), is uitgegroeid tot Qurrent en HIER Opgewekt. Van de 13,5 miljoen euro is 11,9 miljoen euro besteed aan het opzetten van Qurrent en 1,6 miljoen euro voor HIER Opgewekt. DOEN heeft additioneel 2 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van de verdere uitrol van Qurrent.
DOEN Participaties, het investeringsfonds van DOEN, heeft eveneens een lening aan Qurrent Coöperatie verstrekt van 4,2 miljoen euro voor de aanschaf van windpark Hellegatsplein.

Wat is Qurrent?
Qurrent is het ‘energiebedrijf van de toekomst’. Qurrent levert groene energie tegen inkoopprijs en helpt klanten met besparen van energie en het opwekken van hun eigen energie. Qurrent verdient niet aan de verkoop van energie: zij wil haar klanten juist helpen minder energie te gebruiken en zelf energie op te wekken. Het verdienmodel zit in het vastrecht: een gering vast bedrag per maand dat alle klanten betalen. Qurrent wil een voorbeeld stellen, laten zien hoe het ook kan. Daarvoor zijn ongeveer 100.000 leden nodig, een klein aandeel in de totale markt, zeker vergeleken met de grote energieleveranciers die miljoenen klanten hebben. Op dit moment telt Qurrent meer dan 60.000 leden, dus ze zijn goed op weg.

Zelf opwekken en besparen
Qurrent maakt het opwekken en besparen van energie zo gemakkelijk mogelijk. Klanten kunnen kiezen voor groene stroom tegen inkoopprijs. Die is voor 100 procent afkomstig van Nederlandse windmolens en zonneparken. Met de Qbox, een energiemonitor voor thuis, krijgen huishoudens inzicht in hun eigen energieverbruik. Ook kan er iemand langskomen voor een isolatiecheck, of voor zonnepanelen op het dak. En als het dak niet geschikt is, zijn er andere mogelijkheden. Daartoe is Qurrent een coöperatie gestart: een landelijke energiecoöperatie die klanten eigenaar maakt van hun energievoorziening. Zo kun je deelnemen in een zonnepark of voordelig participeren in een windmolen uit het eigen windpark van Qurrent.

Groene energie voor íedereen
Kortom: Qurrent is een energiebedrijf dat klanten helpt om zelf groene stroom op te wekken, de mogelijkheid biedt om mee te doen aan duurzame energieopwekking elders, groene energie uit Nederland tegen inkoopprijs levert en klanten helpt om hun energieverbruik te minimaliseren.

Wat is HIER Opgewekt?
HIER Opgewekt is een platform en een jaarlijks evenement dat lokale duurzame energie initiatieven verder helpt door ze met elkaar te verbinden, te informeren, inspireren en ondersteunen.

Op de website www.hieropgewekt.nl is een overzicht te vinden van initiatieven op het gebied van lokale duurzame energie opwekking in Nederland. De totale inventarisatie bevat zo’n 280 initiatieven.

Vragen?
Wil je meer weten over Qurrent: www.qurrent.nl

Vraag en antwoord Qurrent

Hoeveel geld heeft Stichting DOEN gekregen voor de oprichting van Qurrent?

Stichting DOEN heeft met de Natuur- en Milieufederaties en het HIER Klimaatbureau vanuit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij 13,5 miljoen euro gekregen voor ‘We Generate’, het plan waar het huidige Qurrent uit is voortgekomen. Daarvan is 11,9 miljoen euro besteed aan het opzetten van Qurrent en 1,6 miljoen euro aan HIER Opgewekt. DOEN heeft additioneel 2 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van de verdere uitrol van Qurrent. DOEN Participaties, het investeringsfonds van DOEN, heeft eveneens een lening aan Qurrent Coöperatie verstrekt van 4,2 miljoen euro voor de aanschaf van windpark Hellegatsplein.

Heeft Stichting DOEN een windpark voor Qurrent gekocht?

Niet Stichting DOEN, maar de Qurrent Coöperatie heeft windpark Hellegatsplein gekocht, waarbij leden van de coöperatie dus straks eigen stroom opwekken. DOEN Participaties, het investeringsfonds van DOEN, was met een lening van 4,2 miljoen euro een van de financiers van de aanschaf van dit windmolenpark.

Waarom is het maatschappelijk van belang om dit vernieuwende energiebedrijf te starten?

Het is de hoogste tijd dat er iets gebeurt in de energiemarkt die nu nog gedomineerd wordt door partijen die niet duurzaam zijn. Er wordt nu slechts 5,5 procent duurzaam energie opgewekt. Qurrent wil aantonen dat ook een ander business model mogelijk is: ze versnelt een ontwikkeling naar ‘energiediensten’ (besparen zonder zorgen) die nog amper op gang kwam, en naar aanbod van meer groene energie. De overheid heeft zich via het SER akkoord gecommitteerd aan groei van duurzame energie naar 20 procent in 2020. Een beweging in de markt is daarvoor noodzakelijk. Veel reguliere financiers zijn niet geïnteresseerd in deze aanpak gezien het hoge risico en de lange adem die hiervoor nodig zijn. Stichting DOEN heeft zich daarom op deze noodzaak geworpen: het toevoegen van een nieuwe duurzame speler aan de energiemarkt met een ander bedrijfsmodel, gebaseerd op vastrecht en gericht op minder energieverbruik, om zo aan de grote spelers te laten zien dat ook dat rendabel kan zijn.

Waarom investeert Stichting DOEN in Qurrent?

Qurrent creëert met haar aanpak een inspirerend voorbeeld dat de ontwikkeling versnelt van het verkopen van energie naar het leveren van ‘energiediensten’ (besparen zonder zorgen) en groene energie tegen inkoopprijs. Veel Nederlanders zijn geïnteresseerd in het opwekken van hun eigen energie. Zij willen het heft in eigen hand nemen en worden bijvoorbeeld lid van een van de vele lokale energie coöperaties. Een landelijk energiebedrijf dat deze beweging aanjaagt is nieuw en zorgt voor een versnelling van deze ‘early adaptors’ naar mainstream. DOEN wil met Qurrent een voorbeeld stellen en kan niet wachten totdat anderen het groot overnemen. Wanneer de markt gericht is op opwekken en besparen dan is de opzet van DOEN geslaagd. De uiteindelijke doelstelling is een gezonde bedrijfsvoering met maximale maatschappelijke winst.

Organisatie Qurrent
Website www.qurrent.nl
Programma Duurzame Energie
Uit de bijdrage van: Nationale Postcode Loterij