Hoe het begon
Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is onverminderd groot en de overgang naar een duurzame energievoorziening gaat veel te langzaam: Nederland loopt ver achter in de energietransitie van fossiele naar duurzame energie. Daarom nemen het Klimaatbureau, de Natuur- en Milieufederaties en Stichting DOEN in 2011 samen het initiatief tot ‘We Generate’ en vragen ondersteuning vanuit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. Het Droomfonds financiert grootschalige projecten die een werkelijke doorbraak kunnen veroorzaken op weg naar een mooiere en schonere wereld. Vanuit het Droomfonds wordt 13,5 miljoen euro bijgedragen.

Achtergrond
Wat begon met een droom om de energietransitie in Nederland sterk te versnellen, is uitgegroeid tot Qurrent en HIER Opgewekt. Vanuit de Droomfondsbijdrage wordt 11,9 miljoen euro besteed aan de opzet en de ontwikkeling van Qurrent, een 100% dochter van Stichting DOEN, en 1,6 miljoen euro voor HIER Opgewekt. Qurrent is opgezet met de stevige ambitie om de CO2 uitstoot van Nederlandse huishoudens op grote schaal te verminderen door besparing en eigen opwek van duurzame energie. In de jaren daarvoor zag DOEN namelijk dat er veel technische mogelijkheden waren en dat heel veel huishoudens geïnteresseerd waren maar dat tot onze groeiende frustratie maar heel weinig resultaat werd geboekt. Fantastische startups als Solesta met een superieure zonneboiler, maar ook Wonen++ dat besparen wel heel makkelijk maakte kwamen maar niet van de grond terwijl klimaatverandering steeds zichtbaarder werd.

Ontwikkeling Qurrent
Qurrent  startte met de Qbox, een monitor van het energiegebruik in huis. De Qbox geeft klanten snel inzicht in hun verbruik en daarmee kunnen ze de eerste besparingsstappen zetten. Als energiebedrijf werd klanten een totaalconcept aangeboden voor energieopwekking en besparing. Op dat moment was dat zeer vernieuwend in de markt.
In 2013 werd het businessplan verder aangescherpt met als belangrijke pijler de opbouw van een klantengroep die zelf kan bijdragen aan de energietransitie. Om klant en energiebedrijf hetzelfde doel te geven van zoveel mogelijk besparen en zelf opwekken werd aan de levering van energie niets verdiend. Veel klanten besloten mee te doen, maar om echt verandering te bereiken moet Qurrent door ontwikkelen. DOEN stelt hiervoor in de loop der jaren 7.2 miljoen euro extra beschikbaar.

Om klanten meer te betrekken is de Qurrent Coöperatie opgericht. Alle klanten van Qurrent worden automatisch lid. In de coöperatie wekken ze samen energie op die niet thuis opgewekt kan worden. Ondertussen draait het windmolenpark Hellegatsplein met 4 windmolens van 3 MW ieder. Naast Triodos Bank verstrekt DOEN Participaties BV een lening om de bouw mogelijk te maken. De coöperatie is anno 2017 de grootste energiecoöperatie in Nederland. Leden kunnen deelnemen in een zonnepark of voordelig participeren in een windmolen uit het eigen windpark van Qurrent.

Waar staat Qurrent op dit moment?
Qurrent is energieleverancier van knalgroene energie tegen inkoopprijs. Qurrent is al drie jaar op rij door de Consumentenbond en Greenpeace uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland. Naast energie leveren helpt Qurrent klanten actief met het opwekken en besparen van energie. Op dit moment heeft Qurrent meer dan 120.000 klanten maar de ambitie is nog veel groter.

Recente ontwikkelingen
Er doen al veel mensen mee maar we zijn er nog lang niet. En alleen als mensen Qurrent kennen kunnen ze gaan meedoen. Onlangs is bekend geworden dat Qurrent de nieuwe hoofdpartner wordt van Feyenoord. Dat is een mooie kans waardoor heel Nederland de duurzame ambities van Qurrent leert kennen. Hierdoor kunnen nog meer mensen gaan meedoen.
En dat is belangrijk voor het versnellen van de energietransitie die verdere klimaatverandering kan tegengaan

Vragen?
Wil je meer weten over Qurrent: www.qurrent.nl

Vraag en antwoord

Waarom is Stichting DOEN Qurrent gestart?

Om verdere klimaatverandering tegen te gaan is versnelling van de energietransitie hard nodig. En daarvoor moeten alle zeilen worden bijgezet. Qurrent is een van de vele duurzame energie initiatieven die DOEN met dat doel ondersteunt.
Qurrent is een energieleverancier die knalgroene (duurzaam opgewekte energie uit Nederland) energie levert en niet verdient aan het verbruik van haar klanten. Daardoor kan Qurrent haar klanten zoveel mogelijk laten besparen en zelf opwekken. Zo creëert Qurrent met haar aanpak een inspirerend voorbeeld.  Veel Nederlanders zijn namelijk geïnteresseerd in het opwekken van hun eigen energie. Zij willen het heft in eigen hand nemen en worden bijvoorbeeld lid van een van de vele lokale energie coöperaties. Een landelijk energiebedrijf dat deze beweging aanjaagt is nieuw en zorgt voor een versnelling van deze ‘early adaptors’ naar mainstream. DOEN wil met Qurrent een voorbeeld stellen en kan niet wachten totdat anderen het groot overnemen. Wanneer de markt gericht is op opwekken en besparen dan is de opzet van DOEN geslaagd. De uiteindelijke doelstelling is maximale maatschappelijke winst vanuit een gezonde bedrijfsvoering.

Waarom is het maatschappelijk van belang om Qurrent als vernieuwend energiebedrijf te starten?

Het is de hoogste tijd dat er iets gebeurt in de energiemarkt, die nu nog gedomineerd wordt door partijen die niet duurzaam zijn. Het aandeel schone, groene energie in Nederland is schrikbarend laag. Qurrent wil aantonen dat een andere aanpak mogelijk is: ze versnelt een ontwikkeling naar ‘energiediensten’ (besparen zonder zorgen) die nog amper op gang is gekomen, en naar aanbod van echt groene energie. Veel reguliere financiers zijn niet geïnteresseerd in deze aanpak gezien het hoge risico en de lange adem die hiervoor nodig is. Stichting DOEN heeft zich daarom op deze noodzaak geworpen: het laten zien hoe onze energievoorziening op de lange termijn volledig schoon en duurzaam kan.

Hoeveel geld heeft Stichting DOEN gekregen voor de oprichting van Qurrent?

Stichting DOEN heeft met de Natuur- en Milieufederaties en het HIER Klimaatbureau vanuit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij 13,5 miljoen euro gekregen voor ‘We Generate’, het plan waar het huidige Qurrent uit is voortgekomen. Daarvan is 11,9 miljoen euro besteed aan het opzetten van Qurrent en 1,6 miljoen euro aan HIER Opgewekt. DOEN heeft additioneel 7,2 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van de verdere uitrol van Qurrent.
Daarnaast heeft Stichting DOEN vanuit haar investeringsmaatschappij, DOEN Participaties BV, een lening toegezegd van 4,2 miljoen euro aan de Qurrent Cooperatie om de bouw van Windpark Hellegatsplein mede mogelijk te maken. Triodos Bank is de andere financier.

Heeft Stichting DOEN een windpark voor Qurrent gekocht?

Windmolenpark Hellegatsplein is door de Qurrent Coöperatie gebouwd. De leden van de coöperatie van Qurrent wekken hier eigen stroom op. DOEN Participaties, het investeringsfonds van DOEN, is met een lening van 4,2 miljoen euro een van de financiers van dit windmolenpark.

Wat vindt Stichting DOEN van het partnerschap tussen Qurrent en Feyenoord?

Onze doelstelling is om de energietransitie te versnellen, want het gaat veel te langzaam terwijl we het klimaat razendsnel zien veranderen. Dat kan alleen als veel mensen meedoen. Het partnerschap met Feyenoord gaat de naamsbekendheid van Qurrent sterk vergroten. Een mooie kans, want daarmee leert heel Nederland de duurzame ambities van Qurrent kennen en kunnen nog meer mensen meedoen aan het terugdringen van de klimaatverandering.

Wat is HIER Opgewekt?

HIER Opgewekt is een platform en een jaarlijks evenement dat lokale duurzame energie initiatieven verder helpt door ze met elkaar te verbinden, te informeren, inspireren en ondersteunen.

Op de website www.hieropgewekt.nl is een overzicht te vinden van initiatieven op het gebied van lokale duurzame energie opwekking in Nederland. De totale inventarisatie bevat zo’n 313 initiatieven.

Organisatie Qurrent
Website www.qurrent.nl
Programma Duurzame Energie
Uit de bijdrage van: Nationale Postcode Loterij