Van verspillend & uitputtend voedselsysteem naar een eerlijk & duurzaam systeem

Voeding is de hoeksteen van duurzame ontwikkeling. Maar het huidige voedselsysteem biedt geen zekerheid voor iedereen. Hoewel de voedselproductie in vijftig jaar in omvang is verdubbeld en gevarieerder is geworden, is de verdeling ongelijk. Ook heeft de productie van voeding grote impact op onze planeet: het is verantwoordelijk voor een kwart van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Een duurzaam voedselsysteem
Om de groeiende populatie op een duurzame manier te voeden en de ecologische impact te verminderen, moet een transitie naar een eerlijk en duurzaam voedselsysteem plaatsvinden. Het aantal duurzame alternatieven moet toenemen, de impact van landbouw en veeteelt op het klimaat moet verkleind worden en tot slot moet landbouw gaan bijdragen aan inclusieve economische en sociale ontwikkeling.

Ondersteuning van Stichting DOEN
DOEN is op zoek naar innovatieve koplopers die werken aan eerlijke en duurzame voedselinitiatieven. DOEN richt zich daarbij op de duurzame ondernemers zelf of op partijen die hen faciliteren. DOEN beoogt hiermee ook anderen te inspireren en een voorbeeld te geven van de doeltreffendheid van sociaal en ecologisch verantwoord ondernemen. DOEN is actief in Nederland en Oost-Afrika waarbij de initiatieven in Oost-Afrika zich ook richten op economische en sociale vooruitgang.  Internationaal werkt DOEN via partners zoals fondsen of organisaties die groepen producenten op een innovatieve manier verenigen (zoals Stichting Progreso of Apollo Agriculture) in lage en midden inkomenslanden.

DOEN kijkt bij aanvragen voor financiering naar de volgende aspecten:
- Het sluiten van lokale kringlopen en nieuwe modellen die grondstoffen optimaal benutten;
- Waarbij de keten transparant en in balans is: spelers nauwer samenwerken en iedere schakel een eerlijk deel van de opbrengst krijgt.

Voorbeelden

Aanvraag DOEN?
Lees voordat je een aanvraag doet de criteria van het programma, deze staan bij criteria Groene initiatieven.
Wil je meer weten, of heb je vragen? Stuur dan een mail naar Nicole Willemse via: nicole.willemse@doen.nl

Flyer duurzaam voedselsysteem