Stichting DOEN is aandeelhouder in ProCredit Holding, de moedermaatschappij van een bankgroep die zich richt op het midden- en kleinbedrijf en daarnaast particulieren financiële diensten biedt in de vorm van betaal- en spaarrekeningen. DOEN heeft naast haar investering in de holding ook direct geïnvesteerd in enkele van de individuele ProCredit-banken. Deze investeringen in afzonderlijke banken zijn als gevolg van een strategische heroriëntatie van de groep in 2015 grotendeels door DOEN verkocht. De groep richt zich exclusief op Latijns-Amerika en Oost-Europa. Met groene leningen is de groep weer bijzonder onderscheidend in de markten waar haar banken actief zijn.

Organisatie ProCredit Holding
Uit de bijdrage van: Nationale Postcode Loterij