Van een lineaire & fossiele economie naar een circulaire, solidaire & herstellende economie

Ons huidige economische systeem voldoet niet aan de groeiende noodzaak om onze samenleving op ecologisch en sociaal niveau te verbeteren. Het is te veel gericht op financiële groei en maximalisatie van winst op de korte termijn. Het is een lineaire economie: productieprocessen worden niet doorberekend en er wordt niet nagedacht over de effecten op lange termijn, met verregaande negatieve maatschappelijke en ecologische gevolgen.

Een nieuwe & circulaire economie
De problemen die daaruit ontstaan kunnen alleen worden aangepakt als er wordt nagedacht over een ander economisch systeem. DOEN ziet kansen om bij te dragen aan deze noodzakelijke verandering. Want de wereld verandert snel en de contouren van een nieuwe economie worden steeds duidelijker. Deze nieuwe economie is circulair en herstellend. Ook houdt zij rekening met de draagkracht van de aarde en met de basisbehoeften van alle mensen die zich eenzaam voelen, geïsoleerd leven, in sociaaleconomische problemen verkeren of buiten het arbeidsproces vallen.

Ondersteuning van Stichting DOEN
DOEN is op zoek naar duurzame en sociale ondernemers met innovatieve producten of diensten die bijdragen aan de totstandkoming van deze nieuwe en circulaire economie. Mensen die risico durven nemen en nieuwe mogelijkheden en kansen aangrijpen. Die met nieuwe oplossingen of businessmodellen komen. Inspirerende voorlopers, die een voorbeeld zijn voor anderen: voor andere ondernemers en organisaties of zelfs voor de overheid; en die laten zien dat de nieuwe, circulaire economie in praktijk gebracht kan worden.

DOEN kan rechtstreekse ondersteuning bieden in de vorm van subsidies, leningen, garanties of investeringen.
A) Herkomst en gebruik van materialen, bijvoorbeeld in de kledingindustrie; 
B) Hergebruik van materialen, bijvoorbeeld door afval in te zetten voor 3D printen;
C) Duurzaam ecologisch (landschaps) herstel.

Voorbeelden

Aanvraag DOEN?
Lees de criteria van het programma, deze staan bij criteria Groene initiatieven.
Wil je meer weten of heb je vragen? Mail deze dan naar Irene de Jong via Irene@doen.nl

Teammedewerker

Irene de Jong
Irene de Jong

Flyer Circulair Ondernemen