25 oktober 2018
nieuws

Het recept voor het versnellen van een voedseltransitie is duidelijk. Je hebt  creativiteit nodig om met nieuwe, vooruitstrevende ideeën te komen, beleid om deze ideeën de ruimte te geven om te groeien en te mislukken en natuurlijk het laatste ingrediënt: financiële mogelijkheden. Op maandag 29 oktober ontvingen we, samen met Startup Delta, minister Schouten van Landbouw, Milieu en Voedselkwaliteit en 12 duurzame food-startups. Doel van deze bijeenkomst: obstakels vrijmaken voor een snellere transitie naar een duurzaam voedselsysteem!

foto's: Bastiaan Musscher

Startups willen ruimte om te groeien
Startups spelen een belangrijke rol in de transitie naar een duurzaam voedselsysteem. Zij laten zien hoe het anders kan en zijn de drijvende kracht achter de transitie naar een nieuwe, groenere economie en laten in het klein zien hoe het groter kan. Het liefst zo groot mogelijk! Hierbij hebben startups de overheid nodig om belemmerende wetgeving te versoepelen, financiering mogelijk te maken en risico te belonen. We waren daarom vereerd dat minister Schouten op de uitnodiging van DOEN en StartupDelta inging om het gesprek aan te gaan.

Partners van DOEN
Met het nieuwe programma ‘Duurzaam Voedselsysteem’ zijn we hard op zoek naar nieuwe voorlopers. Gelukkig werken we ook al samen met partners die al langer aan een nieuwe systeem bouwen. Aan tafel zaten namens DOEN: Atlantis Handelshuis, De Fruitmotor, Green Protein Alliance, PeelPioneers, Rotterzwam, Herenboeren en Zeewaar. Ze kregen allemaal de kans om in een korte pitch iets mee te geven aan de minister. Van het versoepelen van de wettelijke definitie van afval tot hulp in de strijd tegen een dwarse kreeftvisser die de groei -letterlijk en figuurlijk- in de weg zit. Alles kwam aan bod.

We moeten het samen DOEN
Zoals voorlopers de hulp van de minister nodig hebben, zo kan de overheid niet zonder de inzet van de startups. Het doel van minister Schouten was dan ook om naar huis te gaan met concrete punten die zij mee kon nemen met het oog op toekomstig beleid. Naast de pitch van een minuut was er ruimte voor dialoog onder leiding van Joszi Smeets van de Food Hub. Voor Minster Schouten een mooie kans de belangrijkste punten concreet te krijgen en voor de startups de laatste kans haar iets op het hart te drukken.

Zo was de bijeenkomst een mooi voorbeeld van hoe het versnellen van een transitie mogelijk tot stand komt. Partijen die verschillende onderdelen van het recept in handen hebben komen samen, staan open voor elkaar en maken duidelijk dat er iets moet veranderen. We moeten het samen DOEN! 


Ben jij net als deze ondernemers ook een innovatieve koploper die hard werkt aan een duurzaam en eerlijk voedselsysteem? Dan zijn wij op zoek naar jou! Met het nieuwe programma 'Duurzaam Voedselsysteem' maken we jouw initiatief graag groter, zichtbaarder en sterker.