Qurrent

Om verdere klimaatverandering tegen te gaan is versnelling van de energietransitie hard nodig. En daarvoor moeten alle zeilen worden bijgezet. Qurrent is een van de vele duurzame energie initiatieven die DOEN met dat doel heeft ondersteund. Na zeven jaar van snelle groei en ontwikkeling geeft DOEN in 2018 de vernieuwende initiatieven van de groene energiepionier meer impact door haar aandelen over te dragen aan Greenchoice.

Achtergrond

Vanuit de Droomfondsbijdrage werd 11,9 miljoen euro besteed aan de opzet en de ontwikkeling van Qurrent, een 100% dochter van Stichting DOEN, en 1,6 miljoen euro voor HIER Opgewekt. Qurrent is begonnen als droom en opgezet met de stevige ambitie om de CO2-uitstoot van Nederlandse huishoudens op grote schaal te verminderen door besparing en eigen opwek van duurzame energie. In de jaren daarvoor zag DOEN namelijk dat er veel technische mogelijkheden waren en dat heel veel huishoudens geïnteresseerd waren, maar dat tot onze groeiende frustratie maar heel weinig resultaat werd geboekt.

Ontwikkeling Qurrent

Qurrent startte met de Qbox, een monitor van het energiegebruik in huis. Als energiebedrijf werd klanten een totaalconcept aangeboden voor energieopwekking en besparing. In 2013 werd het businessplan verder aangescherpt met als belangrijke pijler de opbouw van een klantengroep die zelf kan bijdragen aan de energietransitie. Om klant en energiebedrijf hetzelfde doel te geven van zoveel mogelijk besparen en zelf opwekken werd aan de levering van energie niets verdiend. Veel klanten besloten mee te doen, maar om echt verandering te bereiken moet Qurrent door ontwikkelen. DOEN stelt hiervoor in de loop der jaren 7,2 miljoen euro extra beschikbaar.

Om klanten meer te betrekken is de Qurrent Coöperatie opgericht. Alle klanten van Qurrent worden automatisch lid. In de coöperatie wekken ze samen energie op die niet thuis opgewekt kan worden. Ondertussen draait het windmolenpark Hellegatsplein met 4 windmolens van 3 MW ieder. Naast Triodos Bank verstrekt DOEN Participaties BV een lening om de bouw mogelijk te maken. De coöperatie is anno 2018 de grootste energiecoöperatie in Nederland. Leden kunnen deelnemen in een zonnepark of voordelig participeren in een windmolen uit het eigen windpark van Qurrent.

Qurrent is energieleverancier van knalgroene energie tegen inkoopprijs en is in 2018 al vier jaar op rij door de Consumentenbond en Greenpeace uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland. Naast energie leveren helpt Qurrent klanten actief met het opwekken en besparen van energie. In korte tijd is er dankzij Qurrent een groeiende beweging van ruim 120.000 klanten ontstaan, maar de ambitie is nog veel groter. Daarom is Qurrent sinds 2017 shirtsponsor van Feyenoord en is De Kuip overgestapt op knalgroene energie.

Op 11 maart 2018 opende Piet Paulusma de eerste Buurtmolen van Nederland in het Friese Herbaijum. Maar liefst 460 omwonenden zijn trotse eigenaar van deze windmolen. Zij profiteren van het laagste stroomtarief van Nederland, omdat er geen energiebelasting hoeft te worden betaald over de opgewekte energie. De molen is gefinancierd door middel van crowdfunding, met aanvullende financiering van een lokaal fonds. De deelnemers aan de buurtmolen hoeven dus niet vooraf te investeren, maar kunnen direct stroom afnemen.

Krachtenbundeling groene spelers

In augustus maakte DOEN bekend dat zij haar gehele 100% belang wil verkopen aan Greenchoice om meer impact te geven aan de initiatieven van Qurrent. Door de krachtenbundeling kunnen de vernieuwende energie opwek- en besparingsinitiatieven van Qurrent (120.000 klanten) sneller Nederlanders bereiken. De missies van beide energiebedrijven sluiten naadloos op elkaar aan. Greenchoice (ruim 400.000 klanten) profiteert straks als nieuwe aandeelhouder van het pionierswerk en de innovaties van Qurrent. Samen kunnen zij efficiënter werken en meer investeren in hun groene missie.

  • Organisatie

  • Qurrent