InspiraFarms

Voor kleinschalige boeren in Kenia en Guatemala is de concurrentiestrijd met internationale grootmachten bijna niet te winnen. Door een beperkte toegang tot financiering en nieuwe technologieën hebben zij moeite om aan alle certificeringseisen te voldoen. Inspirafarms versterkt deze boeren met middelen, technologie en kennis, zodat zij samen een sterke schakel kunnen vormen op de lokale en internationale markt.

Een belangrijke oplossing is het bieden van koelsystemen die werken op zonne-energie. Veel boeren verloren in het tropische klimaat een groot deel van hun producten vanwege onbetrouwbare en vervuilende energiebronnen. Doordat producten nu langer goed blijven, hebben de boeren meer tijd om te onderhandelen en zien zij meer geld terug voor hun oogst.

  • Organisatie

  • InspiraFarms