Duurzaam Voedselsysteem

Naar een eerlijk en duurzaam voedselsysteem

Voedsel is de hoeksteen van duurzame ontwikkeling. Maar het huidige voedselsysteem biedt geen zekerheid voor iedereen en put de aarde uit. Hoewel de voedselproductie in vijftig jaar in omvang is verdubbeld en gevarieerder is geworden, is de verdeling ongelijk. Ook heeft de productie van voedsel grote impact op onze planeet: het is verantwoordelijk voor een kwart van de wereldwijde CO2-uitstoot. 

Om de groeiende populatie op een duurzame manier te voeden en de ecologische impact te verminderen, moet een transitie naar een eerlijk en duurzaam voedselsysteem plaatsvinden. Het aantal duurzame alternatieven moet toenemen, de impact van landbouw en veeteelt op het klimaat moet verkleind worden en tot slot moet landbouw gaan bijdragen aan inclusieve economische en sociale ontwikkeling.

Ondersteuning DOEN

DOEN steunt voorlopers die werken aan een eerlijk en duurzaam voedselsysteem. Dit zijn duurzame ondernemers zelf of partijen die het ecosysteem bij elkaar brengen en/of de sector versterken. Mensen in Nederland en Oost-Afrika die risico durven nemen en anderen inspireren. De initiatieven in Oost-Afrika richten zich ook op economische en sociale vooruitgang.

Deze voorlopers houden zich bijvoorbeeld bezig met:

  • Plantaardige eiwittentransitie
  • Korte ketens
  • Tegengaan van voedselverspilling
  • Regeneratieve landbouw
  • Innovatieve organisatievormen en businessmodellen
  • Verbinden van netwerken en voorlopers die werken aan een toekomstbestendig voedselsysteem dat in balans is met de natuur en leefomgeving.

DOEN biedt deze voorlopers rechtstreekse ondersteuning in de vorm van subsidies, leningen, garanties of investeringen. 

Voorbeelden

Aanvraag doen

Wil je een aanvraag doen? Lees dan eerst de criteria van dit programma.  
Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact op via [email protected]