30 mei 2017
nieuws

DOEN ondersteunt voorlopers die een innovatief en duurzaam idee hebben en zich inzetten voor een groene en sociale wereld. Want DOEN gelooft dat het anders kan. In 2016 is in samenwerking met onze duurzaam ondernemen-partners door onderzoeksbureau Steward RedQueen het programma Duurzaam Ondernemen geëvalueerd.

Middels deze evaluatie is onder andere:
• Inzicht verkregen in de bereikte en potentiële impact van het programma;
• In kaart gebracht wat de ontwikkelingen en obstakels omtrent duurzaam ondernemen in Nederland zijn;
• Achterhaald of DOEN met het programma de juiste aanpak heeft gekozen.

De uitkomsten van de evaluatie zijn zeer positief. Zo is gebleken dat 90% van de duurzame ondernemers die DOEN ondersteunt na vijf jaar nog steeds in bedrijf zijn. Sterker nog, de helft van deze bedrijven is gegroeid! Waardoor ons ideaal van een groene, sociale en creatieve samenleving een stuk dichterbij komt.

DOEN laat dus zien: duurzaam ondernemen werkt! Hoe? Bekijk onderstaand filmpje: